Uzun Özgeçmiş

MUSTAFA TAMER’İN ÖZGEÇMİŞİ

Vali Doç. Dr. Mustafa TAMER

           A. EĞİTİMİ

       1958 yılında Sivas iline bağlı Şarkışla İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu’nda (1965-1970) ve Şarkışla Ortaokulu’nda(1970-1973) tamamladıktan sonra , Kayseri Lisesi’nde yatılı olarak okuyarak(1973-1976), 1976 yılında bu Lise’den mezun oldu.

       Aynı yıl (1976) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırarak, adı geçen Fakülte’nin İktisat ve Maliye Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu.

Askerliğini 4 aylık kısa dönem er olarak 01.11.1982-01.03.1983 yıllarında Isparta da 40. Piyade Eğitim Alayı’nda tamamladı.

Vali Doç. Dr. Mustafa TAMER’in ”Mülki İdare Amiri Mustafa TAMER ” ve ”Bilim Adamı Mustafa TAMER” olarak iki yönlü mesleki kariyeri bulunmaktadır. Bunlardan aşağıda ikisi hakkında bilgi verilecektir.

           B. MÜLKİ İDARE AMİRİ OLARAK MUSTAFA TAMER

Mülki idare amirliği görevleri sırasında çok sayıda hizmet ve altyapı yatırımları yapmış olmasına rağmen; burada sadece özellikli ve önemli olanlardan bazılarına değinilecek, diğerlerine ise çok fazla olması nedeniyle yer verilemeyecektir.

           1.Kaymakam Adaylığı

22.07.1981-01.12.1981 yıllarında Merkez Bankası İdare Merkezi’nde görev yaptı. 1981 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kayseri Valiliği’ ne Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) (01.12.1981-04.04.1984) olarak atandı. Bu görevi sırasında; Kayseri Erciyes Dağı  Kış Turizmi Merkezi Projesi’nde aktif olarak çalıştı.

       Daha sonra sırasıyla; Yeşilhisar, Horasan, İncesu, Pınarbaşı ve Reşadiye İlçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca aynı dönemde; Reşadiye,Yeşilhisar ve Felahiye ilçelerinde atamayla kısa sürelerle belediye başkanlıkları yaptı. 

           2.Ulukışla Kaymakamlığı

    Bu görevlerinden sonra, Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak çekilen kura sonucunda, ilk olarak Niğde-Ulukışla Kaymakamlığı’na atandı.(10-04.1984-13.08.1988) ”Ulukışla’da en uzun süre görev yapan ikinci kaymakam” olarak tanındı.

Özellikle Orta Toroslar’da ağaçlandırma, mer’a ıslahı ve erozyon kontrolü için gerçekleştirilen ve Toprak Erozyonu Kontrol Çalışmaları diğer adıyla ÇAKIT Projesi olarak bilinen büyük bir yatırımın gerçekleşmesini sağladı. Söz konusu proje; Çakıt Çayı ve yan derelerin yağış havzalarında oluşan yağışların toprakça tutulamayan bu yüzden toplanıp hız ve enerji kazanan kısmının E_5 Devlet Karayolu ve Bağdat İstanbul demiryollarındaki zararlarını önlemek, DSİ Seyhan Barajı’ nın rüsubatla dolmasını azaltmak ve dolayısıyla baraj ömrünü artırmak, taşkın ve rüsubatlı özelliği kontrol altına alarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin çok yönlü zararını gidermek amaçlarıyla; Erozyon Kontrolü, Mera Islahı ve Ormaniçi Ağaçlandırma çalışmalarını içermiştir. Projede çok sayıda (günlük olarak yaklaşık 1000 kişi) vatandaşın çalışarak geçiminin sağlanması, gıda yardımı ve zirai ve tarımsal destekler sağlanarak projenin yöre ekonomisine önemli bir katkısı oldu. Yaklaşık olarak 25 yıl önce diktirdiği ağaçlar bugün Ulukışla civarında ve Toroslar’ın E-5 yoluna bakan yamaçlarında çok belirgin şekilde büyümüş ve ormanı oluşturmaya başarmışlardır.

Yörenin en önemli dağı olan Bolkar Dağı ile ilgili olarak o dönemde; Niğde Valiliği ile Adana Valiliği’nin müşterek olarak gerçekleştirmeyi amaçladıkları olan Bolkar Darboğaz Kayak Merkezi Projesi’ni hazırladı. Bu projenin ilk ayağı olan Gümüş Köyü-Maden köyü –Bolkarlar ve Darboğaz –Bolkarlar yönlerinden gerekli yolları yaptırdı ve bu alanların tamamen ağaçlandırılmasını sağladı. Bolkarlar’da bulunan taştan yapılan ilk kayak evi binası onun zamanında inşa edildi. En son olarak 21 yıl sonra Bolkarlar’a ayak basan Mustafa Tamer yörede kayak sporunu geliştirmek amacıyla kurulan DARKAY – Darboğaz Kayak Dağcılık ve Tenis Kulübü nün daveti üzerine Bolkarlar Darboğaz Kayak Merkezi Projesi ile ilgili olarak bir gelişme ve öneri raporu hazırlayarak ilgili mercilere sunmuştur. DARKAY tarafından bastırılan ‘’Bolkar Dağı Sevdası’’ isimli bir kitap yazdı ve kitabın gelirini DARKAY’a bağışladı ve kitap çok beğeni topladı.

Diğer yandan; yörede Çakıt Projesi nedeniyle daralan zirai alanlar ve hayvancılığın azalması üzerine oluşan geçim sıkıntısını gidermek amacıyla Niğde ilinde ve Ulukışla’da atıl olarak duran halı tezgahı, araç-gereç ve usta öğreticiler tek elde toplanarak ilçede ”Halıcılığımız”adı altında örnek bir kampanya ve pilot çalışma başlatarak; açmış olduğu 26 adet halıcılık kursunda eğitilen 625 kursiyer ile onların iş sahibi olmalarında ve Ulukışla’da halıcılığın gelişmesinde büyük rol oynadı. Özellikle; Kayseri,Sivas, Niğde, afyon, Isparta ve Konya’dan kurs öğretmenleri getirilmek suretiyle Sümerbank’la sözleşme imzalayarak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve diğer kurumların imkanları ile ilçede bir Toplum Kalkınması modeli geliştirdi ve bu sayede Ulukışla’da ‘’Halıcılık bir aile mesleği ‘’ haline getirildi.

Bu dönemde Ulukışla ilçesinde altyapı hizmetlerinde örnek bir çalışma sergileyerek; elektriği, içmesuyu, okulu, telefonu ve yolu olmayan köy kalmadı. Böylece ilçe köylerinin tamamının altyapı hizmetleri TAMER zamanında bitirilmiş oldu. Devlet hastanesi, stadyum, emniyet müdürlüğü binası, cezaevi, özel idare turistik tesisleri , lise kapalı spor salonu, öğretmen evi gibi çok sayıda yatırım ilçe merkezinde bu dönemde gerçekleştirildi. Sabancı Holding tarafından ilçeye bağlı Horoz Köyü hudutlarındaki Şekerpınarı’nda ‘’Hayat Suyu’’ isimli yatırımın yöreye kazandırılmasında etkin rol oynadı. Yörenin bir gerçeği ve toplumsal bir sorun olan sağlık ve çevre sorununu çözmek için ilçe çağında yürütmüş olduğu ‘’her köye bir tuvalet kampanyası’’ büyük ilgi gördü. Yine ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Fransız Profesör Oliver PELON’un başkanlığında yürütülen Porsuk Zeyve Höyüğü kazı çalışmalarına büyük destek vererek kazı heyetinin takdirini kazandı. Ayrıca; ilçede bulunan ve önemli bir jeotermal kaynak olan Çiftehan Kaplıcaları’nın yeniden ıslahının sağlanması, otellerin yapılması ve geliştirilmesinde aktif görev aldı. 

Aynı şekilde; bugün Ulukışla Kaymakamlığı ve Ulukışla Belediyesi tarafından kullanılan ”Ulukışla Amblemi” Kaymakam Mustafa Tamer tarafından açılan bir yarışma sonucunda kabul edildi ve ilk defa Ulukışla Kaymakamlığı’nda kullanılmaya başlandı. 1984 yılında göreve başladığı yılda karayolu ve demiryolunun üzerinde; Orta Toroslar’da geçiş yolu üzerinde bulunan ve ilçenin ismini aldığı Öküz Mehmetpaşa Kervansarayı’nın bulunduğu,arka planda ise eşsiz Darboğaz Kirazı ve Toroslar’ın üzerindeki Bolkarlar ve Medetsiz Tepesi’nin bulunduğu güzel bir amblem görüntüsü elde edilmiştir.

           3.Kovancılar Kaymakamlığı

Arkasından yeni kurulan bir ilçe olan Elazığ-Kovancılar’ın ”İlk ve Kurucu Kaymakamı” oldu.(05.05.1988-26.07.1990) Kovancılar İlçesi’nde ”İlk ve Kurucu Kaymakamı” olarak görev yaptığı dönemde; köy halindeki bir yerden; tüm kamu kurumlarının kurulduğu, amir ve memurların atamalarının tamamlandığı, kamu binalarının çoğunun  yapıldığı ve bazılarının arsalarının tahsis edildiği  ve yatırımların büyük bölümünün tamamlandığı bir ilçeyi hayata geçirdi ve bu sayede  Kovancılar günümüzde Elazığ İli’nin en büyük  ve en hızlı gelişen ilçesi durumuna geldi. İlçe kurulmaya başlamadan önce personel, bina, araç-gereç gibi imkanlar yok denecek kadar az iken ve yeterli ödeneğin olmamasına rağmen; vatandaştan ve yöreden oluşturduğu maddi ve ayni kaynaklar sayesinde ilçe çok az eksiği dışında tamamen kurdu ve normal bir ilçede bulunması gereken kurumların hepsini oluşturdu. Bu haliyle Kovancılar çoğu eski ilçeden dahi daha iyi duruma geldi. TAMER tarafından kurulan Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalı ile odun-kömür tevzii, kum ocağı işletilmesi vs gibi diğer alanlarda öz kaynaklar yaratılarak ilçenin kurulması gerçekleştirildi.

Özellikle; Recep Gündüz isimli bir hayırseverden temin edilen arsalar üzerine öğrenci yurdu, ve 5 dönüm araziye devlet hastanesi yapılmasını vatandaş işbirliği ile sağladı. 13 köyde arıcılık kursu açılarak; uygulanan arıcılık projesi ile kovan ve diğer malzemeler vatandaşa dağıtılarak yörede arıcılığın gelişmesinde öncü rol aldı. İlçe jandarma Komutanlığı binası, Okçular ve Nişankaya jandarma karakol binaları üç katlı yeni lise binası ve 8 dairelik lojmanların yapılması, DSİ Binaları, spor sahası, öğretmen evi, bölge trafik istasyonu, mezarlıkların ihata duvarları ve tel örgülerle çevrilmesi, PTT hizmet binası, kaymakamlık lojmanı gibi yatırımlar ilçe merkezinde gerçekleştirildi. 7264 hektarlık alanı sulayacak olan Palu –Kovancılar Sulama Suyu Projesi’nin büyük bir bölümü tamamlandı. Şehiriçi elektrik şebekesinin yenilenmesi ve aydınlatması sağlandı. Kovancılar Köylere Hizmet Götürme Birliği’ni kurarak bu sayede köylere yönelik çok sayıda hizmetin gerçekleşmesini sağladı. Yapılması gereken diğer birim hizmet binalarının tamamının arsaları temin edildi.

           4.Erzurum Vali Vekilliği ve Vali Yardımcılığı

30.07.1990-25.10.1993 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı ve Erzurum Vali Vekilliği (5 ay ) görevlerinde bulundu. Bu dönemde o zamana kadar pek bir şey yapılamayan Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış Turizmi ve Doğa Sporları Merkezi Komisyonu’nu kurarak başkanlığını yürüttü. Kış turizmine yönelik; imar planı, otellerin özelleştirilmesi, elektrik, içmesuyu, yol, otopark, taşkından korunma ve dere ıslahı , ağaçlandırma , tanıtım ve iki kez düzenlenen kar festivallerinin yapılması ve Palandöken’in ön plana çıkarılmasında aktif ve önemli hizmetler yaptı. Palandöken’in turizm merkezi olarak ilan edilmesini sağladı. 1990 yılında birincisi ve (2. si 1991 yılında ortaya çıkan Körfez Krizi nedeniyle yapılmadı) ve 15-17 Nisan 1992 yılında ikincisi düzenlenen Erzurum Palandöken Uluslararası Kayak Müsabakaları ve Kar Şenlikleri’nin düzenlenmesini ve başkanlığını yürüttü.

1993 yılında 5 ay süreyle yapmış olduğu Erzurum Vali Vekilliği görevi sırasında mevcut kapasiteyi kullanmak suretiyle ve Orman Bakanlığı’ndan temin ettiği o günün fiyatlarıyla 10 milyar TL ödenekle (1993) Erzurum Gez Yaylası’nda Konaklı’ ya kadar olan bölgede yaklaşık 20 km.lik uzunluğundaki bir alanda teraslama ve ağaçlandırma çalışması, o zamanki Erzurum Vali Vekili Mustafa TAMER’ in önderliğinde yapıldı. Bugün uçakla Erzurum’a inerken havadan dahi görünen Palandöken Sıradağları’nın yamaçlarındaki mevcut ağaçların büyük bir kısmı o zamanda dikilmiştir. Netice itibariyle Erzurum gözde bir kış turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yapanları gururlandıran en önemli konu ise bunda katkılarının olmasıdır. Geçtiğimiz yıllarda Erzurum Palandöken’de yapılan Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları’nın yapılabilmesi için gereken hazırlıklar o zamanki çalışmalara ve atılan sağlam temellere dayanmaktadır .

Diğer yandan; Türkiye’de ilk özelleştirme örneklerinden olan Erzurum Aşkale Çimento Fabrikası’nın özelleştirilmesini sağlayan ortaklığını Erzurumluların oluşturduğu ERÇİMSAN isimli şirketin kurulmasında ve fabrikanın satın alınmasında önemli roller üstlendi. Erzurum’un kış memleketi olması ve hava kirliliği nedeniyle her sene 45.000-50.000 ton civarında kükürt oranı düşük, yüksek kalorili kömürün teminini ve halka dağıtımını yürüttü. Erzurum Hava Limanı’na ILS Cihazı’nın monte edilmesi Dr. Mustafa TAMER’in Vali Vekilliği döneminde oldu.

İran, Nahçivan, Gürcistan ve Rusya ile Artvin Sarp Sınır Kapısı ve Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’ndan yapılan sınır ticareti çalışmalarını yürüttü ve bu ülkelerde sınır ticareti ve Türk ihraç ürünleri ile ilgili fuarların açılmasına öncülük etti. Doğu Anadolu Projesi (DAP)’ın hazırlanmasına katkı sağladı.

12 Mayıs 1991 tarihinde Erzurum Vali Yardımcısı olan Mustafa Tamer’in başkanlığında İran’ın Urumiye şehrinde Erzurumlu iş adamları ve tüccarların katılımları ile sınır ticareti kapsamında karşılıklı olarak açılan fuarlardan Urumiye Türk İhraç Ürünleri Fuarı’n da İranlı yetkililerin ”Atatürk’ün resminin fuar alanına asılmasına itiraz etmeleri üzerine” Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Tamer’in bütün risklerine rağmen katı ve kesin direnişi karşısında geri adım atmışlar ve sonucunda fuar alanına Atatürk resmini Erzurum Vali Yardımcısı Nustafa Tamer bizzat kendisi merdivenlere çıkarak asmak suretiyle(Türk heyetindeklerinin ”Asmayalım büyük sorun çıkacak” şeklindeki ikaz ve uyarılarına rağmen) büyük bir takdir ve hayranlık kazanmıştı. Bu olay o günlerde ülke gündemine oturmuş ve gazetelerde geniş yer almış idi.

Böylece; Eski Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Tamer’in konu edildiği 12 Mayıs 1991 tarihli Milliyet Gazetesi’nin 1. sayfasında ”8 sütuna manşet” olarak çıkan‘’ Resmini asamazsınız ‘’ dediler, ‘’Asarız’’ dedik, astık ‘’İran’da Atatürk savaşı’’ ‘’Urumiye kentindeki fuara, ulu önderin fotoğrafının asılmasına itiraz ettiler -Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Tamer buna şiddetle itiraz etti, Atatürk fotoğrafı asılmadan fuarın açılamayacağını bildirdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Tamer, fuar alanında İran’ın dini ve idari liderlerinin büyük boy posterlerinin asılı olduğuna dikkat çekti ve Atatürk’ün Türk vatanının kurtarıcısı, Türkiye’nin kurucusu ve ulu önderi olduğunu anlattı. Tamer, Urumiye’deki fuarın Türkiye tarafından açılan fuar olduğunu da hatırlatarak, bu fuarda Atatürk fotoğrafının kesinlikle bulunacağını vurguladı. Vali Yardımcısı Mustafa Tamer, Atatürk fotoğrafının fuarın en görünür köşesinde yer almadığı takdirde açılışında yapılamayacağını, set ve kesin bir dille İranlılara bildirdi.

Bunu üzerine İran makamlarının kararlı tavırlarının ortadan kalktığı, yumuşadıkları ve ağız değiştirdikleri izlendi. İranlılar, ‘’ Bizi yanlış anladınız, niyetimiz Atatürk’e hakaret ve iyi ilişkileri zedelemek değil, buyurun fotoğrafı asınız, serbestsiniz’’ gibi sözler söylediler. Fuar ancak Atatürk fotoğrafının asılmasıyla açıldı.

       Erzurum Çevre Koruma Vakfı’nın kurulması kurulması ve Erzurum Çevre İl Müdürlüğü’nün oluşturulmasını sağladı. Erzurum Çevre Koruma Vakfı kanalıyla Rabia Hatun, Gürcükapı, Muratpaşa Camii, Şeyhler Camii, Bakırcı, Yetimler ve Dört Güllü çeşmeleri ile Hasanı Basri ve Mahmut Paşa Türbelerinden oluşan 7 adet tarihi çeşme ve 2 türbenin restorasyonlarının yapımı sırasında öncülük etti.

Çoruh Nehri’nde Rafting sporunun gelişmesine katkılarda bulundu. 13-23 Temmuz 1993 tarihinde Erzurum Vali Vekilliği döneminde; rafting, kararaft ve kayak dallarında yarışmaların yapıldığı ve 28 ülkeden 32 takımın katıldığı 4 . Dünya Akarsu Şampiyonası’nın Erzurum’da düzenlemesine öncülük ederek Çoruh Nehri Havzası’nın Milli Park ilan edilmesi için uğraş verdi.

31 Ağustos 1992 günü Erzurum Lisesi’nde intibak kursuna katılan öğretmenlere yönelik Vali Vekili olarak yaptığı açılış konuşmasında ‘’Sevgili öğretmenlerimiz; eli silah tutan değil kalem tutan, okul yakan değil, okul yapan örenciler yetiştirin, sizlere güveniyoruz’’ diyerek yaptığı konuşma o günün terör şartlarında çok dikkat çekti ve gazetelerde manşet oldu.

          Erzurum Vali Yardımcılığı döneminde terör mağduru olan şehit ve gazilere yönelik olarak hayırsever Erzurumlulardan o dönemde toplanan bağış ve yardımları bir defa dağıtmak yerine, devamlı bir gelir olsun diye değerlendirmek üzere Türkiye’de o dönemde ilklerden olan Erzurum Şehit Ailelerine Yardım Vakfı’nı kurdu, çoğu şehit ailesinin ev sahibi olmasını sağladı ve Erzurum Şehit Ailelerine Yardım Vakfı Başkanlığı’nı yürüttü. O dönemde şehit ailelerinin herbirine birer adet ev alınmasını sağladı. Diğer yandan özellikle; İzmir, Sivas ve Iğdır şehit aileleri dernekleriyle yakından ilgilendi ve ilgilenmeye de devam etmektedir.

           5. İçişleri Bakanlığında Daire Başkanlıkları

Dr. Mustafa TAMER, 1993-1997 yıllarında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Daire Başkanlığı görevlerinde(APK(09.11.1993-23.08.1994) ve Vatandaşlık Daire başkanlıkları) (23.08.1994-21.08.1997)bulundu. Bakanlık bünyesinde bulunan Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de bir süre yürüttü. Bu dönemde Bakanlık bünyesindeki yasa tasarılarının hazırlanması aşamasında aktif rol aldı ve vatandaşlık mevzuatı ve işlemlerinin hazırlanması ve basitleştirilmesinde görevler üstlendi.

Bu görevleri nedeniyle; devlet teşkilatını, başkentte bulunan kurum ve kuruluşları ve kısacası ”merkezi bürokrasiyi ve Ankara’nın siyasi yapısının işleyiş biçimini yakından tanıma fırsatı” buldu.

           6.İzmir Vali Yardımcılığı

01.09.1997-07.08.2000 yılları arasında İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı ve görevini sürdürdü. İzmir’de ilin en büyük 53 adet altyapı ve yatırım projelerindeki sorumlu ve başarılı çalışmaları, 2000 Yılı İnanç Turizmi Koordinatörü olarak yaptığı çalışmaları, İzmir’de kongre turizmini geliştirmek için İZMİR Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) ve İzmir Convention and Visitors Bureau’yu (İzmir CVB) kurdu. İZMİR Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) Başkanlığı ve İzmir Convention and Visitors Bureau’yu (İzmir CVB) Başkanlığı’nı yürütmesinin yanında;  kültür ve turizm konularındaki diğer çalışmaları ile ön plana çıktı.

İzmir Valiliği Proje Değerlendirme Koordinatörü olarak tarafından yürütülen önemli yatırım ve projelerin listesine baktığımızda; İzmir Jeotermal Projesi (15.000 konutluk Balçova ve Narlıdere jeotermal ısıtma projeleri), Bilim Merkezi Projesi, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, Dünya Özürlüler Merkezi Projesi, Efes Gelişim Projesi, Ödemiş; Birgi, Bozdağ, Gölcük, Tire Turizm Master Planı (Bozdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Birgi Kentsel Çalışma Projesi, Gölcük Gölü Çevre Düzenleme Projesi, Tire Evleri Projesi), İnanç Turizmi Projesi, İzmir Valiliği Kalite Hareketi Projesi (İzmir Valiliği ISO 9000/2000 Hizmette Kalite Güvencesi Sistemi Projesi, İzmir Valiliği Toplam Kalite Yönetimi Projesi, İzmir İli Kamu Kurum ve Kuruluşları Kalite Projesi), İzmir Kent Yenileme Projesi, İzmir Depremselliği Projesi, 8 adet Devlet Hastanesi yapılması (Menemen,Buca , Kiraz, Bergama, Tire, Aliağa, Dikili, Bayındır),9 adet Organize Sanayi Projesi( Atatürk, Menemen, Kemalpaşa, Tire, Ödemiş, Kınık, Aliağa, Bergama, Aliağa Pektim, Torbalı) Özürlüler Bakım Evi Projesi, Teknopark Projesi, Uluslar Arası Gençlik Merkezi Projesi, Valilik Yönetim Karar Destek Projesi, Bilgisayar Alt Yapı ve İletişim Projesi, Karayolları ve Otoyollar (İzmir –Aydın Otoyolu ve İzmir Çevre Yolu, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu ve İkiztepe-Konak- Doğanlar Kesimi, Kordan Yolu Deniz Dolgusu, Konak Köprülü Kavşak İnşaatı, Alsancak Limanı Ek Viyadüğü, İzmir-İstanbul Otoyolu (proje safhasında), İzmir, Aliağa-Ayvalık- Çanakkale Otoyolu(proje safhasında), İzmir Ankara Otoyolu(proje safhasında), İzmir- Turgutlu- Salihli Duble Yol Projesi, Belevi-Selçuk- Meryemana Yolu, Karşıyaka Tünelleri) Çeşme Yat Limanı, Çeşme Dalyanköy Yat Limanı, Güzelbahçe ve Mordoğan Balıkçı Barınakları, Sulama Amaçlı Projeler(Bakırçay -Kınık Projesi( Yortanlı Barajı, Çaltıkoru Barajı, Kınık Sağ ve Sol Sahil Sulaması) Küçükmenderes Havzası Projeleri( Beydağ Barajı, Kavakdere Barajı, Aktaş Barajı) Doğalgaz( Karcabey-İzmir Dağalgaz İletim Hattı, Aliağa 1.LNG Doğalgaz Çevrim Santralı Projesi, Konya İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi) Efes Antik Şehrinin Düzenlenmesi ve Gece Işıklandırması Projesi (Şirince, Selçuk Çamlık Köyü TCDD Lokomotif Müzesi, Efes Antik Kenti, Yedi Uyuyanlar, Meryemana Evi, St Jean Kilisesi, Selçuk Kalesi), Atatürk Evleri Projesi (Latife Hanım Köşkü, Uşşakizade Köşkü, Kordon Atatürk Evi (Atatürk Müzesi)), EGEV Projesi, Gediz Havza Projesi, İzmir Adliye Sarayı, Menemen Aliağa Çift Hatlı Demir Yolu, Hayvan Barınakları ve Kısırlaştırma Projesi, İzmir Kongre Turizmi ve İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı Projesi (İZTAV), İzmir Alternatif Liman Önerileri Projesi (Alsancak Limanı Tevsi Projesi, Aliağa Nemrut Limanı Projesi, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, Çiğli Tuzla Limanı Projesi, Körfez Tarama Projesi), Sokak Çocukları Projesi, Her İlçeye Bir Yurt Projesi, İzmir Vilayetler Evi Projesi, İzmir’in Kuruluşunun 5000. Yılı Kutlama Projesi, Kadifekale Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi ve Kemeraltı Projesi’nin hazırlanması ve gerçekleşmelerini bizzat yürüttü.

Havra Sokağı’nın isminin yeniden verilmesinde öncü rol oynadı. Ödemiş-Bozdağ-Gölcük-Birgi Kültür ve Kış Turizmi Projesi’nde birinci derecede sorumlu olarak bu projenin gerçekleşmesini sağladı ve koordinatörlüğünü yürüttü. ”İzmir’e özel üniversite kurulması” için çaba sarfetti ve ‘’Özel Üniversite Fakiri İzmir’’ isimli makalesini yazması bu alanda büyük bir kamuoyunun oluşmasını ve konunun tartışılmasını sağladı.

Kemeraltı Projesi’nde etkin rol aldı İstanbul Kapalıçarşı modelinin burada oluşturulması için çaba sarf etti. Kemeraltı Esnaf Derneği’ni kurarak aktif olarak faaliyete geçmesini sağladı. Bu modelde ikili bir yönetim yapısı bulunmaktaydı.. Birincisi Kemeraltı Esnaf Derneği ve ikincisi de Güvenlik Komisyonu’dur. Dernek, Kemeraltı’nın gelişmesi ve günlük işleyişinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Güvenlik Komisyonu ise Vali Yardımcısının başkanlığında Belediye temsilcisi, Özel İdare temsilcisi, Emniyet Müdür Yardımcısı ve 3 kişilik Esnaf Derneği temsilcilerinden oluşacaktır. Güvenlik Komisyonu oluşturulacak Özel Güvenlik Teşkilatı ile Kemeraltı’nın güvenliği ve düzeninin sağlanmasını temin edecektir. Bu organizasyonda kamu kuruluşlarının da yer alması yapının devamı için önem taşımaktadır. Üçüncü bir nihai ve önemli amaç ise Kemeraltı’nın müstakbel ve günümüzdeki gelişmesine yönelik mimari, estetik, tarih, turizm ve ticari açılardan ileriye götürecek, Kemeraltı Gelişme Projesinin çalışmalarına başlamaktır. Bunu ise üniversitelerle yapılan işbirliği ile yürütülecektir

İnönü Sokağı’nın restorasyonu ve İnönü’nün doğduğu evin yeniden düzenlenmesi ve restorasyon çalışması işlerini bizzat yürüttü.

İzmir Valiliği Proje Değerlendirme Koordinatörü ve Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Tamer’in İzmir’de yürüttüğü doğalgaz projeleri aşağıdaki gibidir.

           1) Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı Projesi,
           2) Aliağa 1. LNG İthal Terminali Projesi,
           3) Konya-İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi,

Her olayda” ilkler şehri” şehri olarak bilinen İzmir doğalgazda ”sonlar şehri” olmuştur. 2000 yılına çok az kala İzmir’de hala doğalgaz olmaması düşündürücü bulunmuştur. Her şeyden önce; doğalgazın sanayide enerji maliyetini % 25 oranında azalttığı bilinmektedir. Ülkemizin diğer bölgelerinde doğal gazın olması İzmir sanayicilerinin aleyhine haksız rekabete neden olmakta idi. Bu nedenle 1998 yılında Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı Projesi 19.2 trilyon lira ile yer almıştır. Uluslararası bir konsorsiyum tarafından yapımı gerçekleştirlen yatırım tamamlanmış bulunmaktadır. Diğer bir doğal gaz projesi ise; İzmir Aliağa’da kurulan Aliağa 1. LNG İthal Terminali Projesi dir. Ayrıca bunlara ilave olarak ; Konya-İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi’ nin gerçekleşmesi içinde çalışmalar yapılmıştır. Karacabey-İzmir Hattı’ndan gelen Rusya Doğalgazı İle Erzurum-Sivas-Konya-İzmir Hattı’ndan gelen Türkmenistan Doğalgazı İzmir İli’nde kucaklaşmış olmaktadır.

Daha önce bahsedilen İzmir Valiliği Proje Değerlendirme Koordinatörü ve Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Tamer’in İzmir’de yürüttüğü projeler arasında ”liman” konusu özel bir önem arz etmektedir. Çünkü; İzmir ili tarih boyunca ve günümüzde bir liman kentidir ve 600 km den fazla denizde kıyıları bulunmaktadır. İzmir’de limanlar konusunda kafa yoran birisi olarak İzmir limanlarıyla ilgili birhayli emek verdiğimizi biliyorum. Burada bizim yürüttüğümüz belli başlı projeler ise;

           1) Alsancak Limanı Tevsi Projesi
           2) Nemrut Limanı Projesi
           3) Çandarlı Limanı Projesi
           4) Körfez Tarama Projesi
           5) Çiğli-Tuzla Limanı

İzmir limanları hakkıda projenin sorumluluğu tarafıma verildikten sonra yapmış olduğum incelemeler neticesinde;
Söz konusu 5 adet liman projesinin yapımı ve geliştirilmesi konularında çalışmalar Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Tamer tarafından yapılmış ve hatta bu konuda İzmir Limanı (Alternatif Öneriler) isimli kitabı İzmir Ticaret Odası Yayını (No: 60 ile) olarak 1999 yılında basılmıştı
  Çevreden Sorumlu İzmir Vali Yardımcılığı döneminde; çevre projelerinden; Türkiye’de ilk defa İzmir Çevre Laboratuarı’nın kurulması, Türkiye’de ilk defa ilçelerde çevre koruma vakfı şubelerinin açılması, ve çevre denetleme ünitelerinin gerçekleşmesi, çevre denetçi uygulamalı okul ve çevre denetçileri öğrenciler projesi, Çiğli Kuş Cenneti bisiklet turu, Kutlu Aktaş Barajı çevresinin ağaçlandırılması, Gediz Projesi, kömürün torbalı olarak satılması ve özel kalorifer yakıtı kullanma zorunluluğunun getirilmesi bu dönemde sağlandı. TEMA ve Eğe Orman Vakfı’nın ağaçlandırma ve orman çalışmalarına etkin olarak katıldı. İzmir Yerel Gündem21 Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu ve Yerel Gündem 21 Evi’nin açılmasında etkin rol aldı.

İzmir Vali Yardımcılığı döneminde Türkiye’de bu konuda belge alan ilk valilik olarak; İzmir Valiliği’nin TSE’den ISO 9000-2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini alınmasını sağladı ve Valiliğin Kalite Yönetim Temsilciliği’ni yürüttü. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS)’ı düzenleyen ve diğer kalite hareketlerine öncülük eden Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Kemeraltı Geliştirme Derneği, Bergama Turizm Derneği, İzmir Sivaslılar Vakfı(SİVAK) ve İzmir Kayak Kulübü’nün kurulmasına öncülük etti. Uluslararası İzmir Festivali ve İzmir Avrupa Caz Festivali ve diğer önemli etkinlikleri düzenleyen İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’ (İKSEV) ve Ege Kültür Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

           7.Iğdır Valiliği

Meslek hayatı boyunca sergilediği yüksek performans ve İzmir Vali Yardımcılığı sırasında göstermiş olduğu başarılı çalışmaları neticesinde; 08.08.2000-05.08.2002 yıllarında Iğdır Valiliği görevine atandı. Iğdır Valiliği döneminde yolsuzluklarla yapmış olduğu mücadeleleri nedeniyle Türkiye Saydamlık Derneği tarafından verilmekte olan 2003 Yılı Dürüstlük Ödülü’ne aday gösterilenler arasında yer aldı. Vali Mustafa TAMER’in göreve başlamasından önce ‘’Hasret Kapısı’ndan Hüsran Kapısı’na dönüştürüldüğü ‘’ ifade edilen Dilucu Sınır Kapısı için ‘’Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti değildir, sınır kapımız devletimizin ciddiyetini yansıtacaktır’’ ‘’Bu kapı adam olacak’’ demek suretiyle bu alanda büyük bir çalışma başlattı. Özellikle; Nahçivan’la olan Dilucu Sınır Kapısı’nda 1992 yılından beri devam eden inşaat ve yatırım çalışmalarının çeşitli nedenlerle ve bilinçli olarak o güne kadar bitirilmemesinden dolayı kamu görevlilerinin görevini kötüye kullandığına ve çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığına ilişkin yaygın kanaatlerin oluştuğunun belirlenmesi üzerine; projenin hızla tamamlanması için karar almış ve özellikle, yol, içmesuyu, aydınlatma,, çevre ihata duvarı ve tel örgü, kamera sistemi kurulması , güvenlik sitemleri, ilaçlama ünitesi, parke kaplama, binaları bitirilmesi vs gibi tesisiler 2 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanarak; son 8 yılda yapılandan daha fazla iş yapmıştır. Nahçivanlı’ların bütçelerine katkı sağlamak üzere yaş meyve ve sebzelerinin Türkiye’de satışının Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca serbest bırakılmasını sağladı.

Iğdır Valisi Dr. Mustafa Tamer’in çalışmaları ve inancı sonucunda; Türkiye- Nahçivan Dilucu Sınır Kapısı bölgede en kötü hudut kapısı konumunda iken, yapılan çalışmalarla en iyi örnek hudut kapısı haline gelmiştir. Özellikle Türkiye- Nahçivan Dilucu Sınır Kapısı’nın tamamlaması suretiyle; ”Çok yaygın olan akaryakıt kaçakçılığını denetim altına alması” ve o günün fiyatlarıyla yaklaşık olarak ”3 KATRİLYON TL’LİK ( 3 MİLYAR DOLAR) AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI ve sahte belge düzenlenmesi suretiyle vergi kaçırılması  ile ilgili 167 adet çeşitli şirkete yönelik operasyonları gerçekleşmesini” sağladı. Bu yüzden çıkar çevreleri, siyasiler ve diğer işbirlikçi kamu görevlileri  ile mücadele etti ve konu Türkiye gündemini  ve basını uzun süre meşgul etti. Öyle ki; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve devletin diğer önemli organlarında katında takip edildi ve tartışıldı. Çıkar çevrelerinin ve kirli işleri olan siyasilerin Vali TAMER’i görevden alamamaları üzerine; ”yıldırmak amaçlı olarak hakkında siyasiler ve menfaat çevreleri tarafından uydurma suçlarla açılan davaların ve soruşturmaların tamamını kazanarak büyük bir azim, mücadele ve dürüstlük örneği sergiledi.

İlk olarak; 06 Mayıs 2001 Pazar günü Ağrı Dağı Korhan Yaylası Ağaç Bayramı, Piknik ve Uçurtma Şenliği’ni düzenledi. Daha sonra Iğdır Valiliği döneminde; halkın coşkuyla katıldığı 2001 yılında 1. ve 2002 yılında ise 2. Iğdır Ağrı Dağı Nuhun Gemisi Kültür ve Sanat Festivalleri’ni Ağrı Dağı Korhan Yaylası’nda düzenlemiş ve gerçekleştirmiştir . Dr. Mustafa TAMER’ in Iğdır Valiliği görevi sırasında; yapılan çalışmaları ve dağın potansiyelini tanıtma amaçlı olarak hazırladığı’’ Sevdamız Ağrı Dağı’’ isimli kitabın basımını sağlamıştır. Hazırlattığı proje ile; Tarihi Korhan Yaylası ve Kışlası’ nda imar planı yapılarak yerleşim ve konaklama tesisleri, Korhan Yaylası –Küp Gölü-Ağrı Dağı Zirvesi- Yenidoğan- Serdarbulak ( Küçük Ağrı Dağı eteği) arasında gondollift, skylift ve telesiyejler, Askerkülü Çukuru denilen yerde Nuh Müze Restoranı, Kültür Sitesi Toplantı Salonu ve Kütüphane’den oluşan Nuh’un Gemisi’nin benzeri mimari özellikleri taşıyan tesislerin yapılmasını içeren; Iğdır Ağrı Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezi Projesi ismi ile hazırlanan; 176 milyon Dolar toplam bedeli, 8.000 yatak kapasiteli, aynı anda 6.000 kişinin kayak yapabileceği , 15.000 kişiye iş imkanı sağlayan ve yıllık getirisi 76 milyon Dolar olarak planlanan bir proje olmasını sağlamıştır.. Burada; yol, içmesuyu, elektrik, telefon, imar planı , karakol ve sanat yapıları, 20 yataklı bina, umumi tuvaletler ve köy hizmetleri şantiye binası yapımını gerçekleştirmiş ve tamamlamıştır. Daha yakın zamana kadar 1.500-2.000 kişilik terör örgütü mensuplarının içtima yaparak toplandığı Ağrı Dağı Korhan Yaylası’nda; 58 metre uzunluğundaki direkte 6×9 ebadında 54 metre karelik Ermenistan’dan dahi görünen Türk Bayrağı ‘nı dikerek dalgalanmasını ve taş bina olarak 8 tane 10 metrelik burçları bulunan kale gibi çok güzel bir 180 kişilik Korhan Jandarma Karakolu Binası’nın inşasını sağlamıştır.     Ayrıca, TEMA Vakfı ile birlikte başlatmış olduğu Ağrı Dağı’nın Milli Park olması, 107 hektarlık alanın tamamı Iğdır il Özel İdaresi adına Hazine’den satın alınarak tahsis ettirilmesi ve Projenin gerçekleşeceği alanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na tescil ettirilmesi, tesislere gidecek yolun tamamının iş makinelerinin boş zamanlarında (16 km lik üst seviyede asfalt kaplı yol yapılması, Karakoyunlu ilçesinden 22 kmlik ikinci bir yol açılması, üçüncü bir yol ise Aralık Yenidoğan köyü tarafından 30 km) yapılması ve stablize kaplanması ve böylece volkanik olması nedeniyle toz ve kayalardan oluşan Ağrı Dağı’nda değişik yönlerden 100 km ye yakın yol yapılmasını sağlamıştır. Yaptırdığı bu yollar sayesinde; Ağrı Dağı’nın terörle mücadelede daha etkin olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Böylece Tamer tarafından hazırlanan ve bir kısmı hayata geçirilen bu proje ile; Devlet Eski Bakanı Yılmaz Karakoyunlu’nun dediği gibi ‘’ Türkiye’nin en önemli prestij projelerinden biri olmaya aday’’ olması yönünde büyük çabalar sarf etti. Bu dönemde; adı geçen projeye çok zaman ayırmasını ve önem verdiğini vurgulamak için gazetecilerin soruları üzerine ‘’ Makamımı Ağrı Dağı’na taşıdım ‘’ diyerek çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Ayrıca; terörden mağdur olan ve en fakir köylerin bulunduğu 16 köyden oluşan; 144.018 dönüm arazi üzeride 1500 konutu ve 4500 nüfusu içeren 40 trilyon bedelli Ejder Köykenti Projesi için; 12 m genişliğinde yol ve asfaltlanması, içmesuyu, jandarma karakolu ve 16 derslikli ve 500 öğrenci kapasiteli ilköğretim okulunu tamamlamış ve Ejder Kervansarayı’nın restorasyonunu bitirmiştir.

Bundan başka daha önce başlanılan; Ahıska Türkleri tarafından yürütülen Karabağ ve Osmanlı Saray desenli kilimlerin dokunarak pazarlanması konusunda başarılı çalışmalar yapmış ve 120 tezgahta 360 kişiye iş imkanı sağlamıştır. Tarla Bitkileri Müdürlüğü Binaları ve Tesisleri’nin Iğdır İl Özel İdaresi adına tahsisisni sağlayarak; üzerinde süt toplama merkezi ve sosyal tesislerin kurulmasının gerçekleştirdi.

50 yataklı SSK Hastanesi’nin yapılması, Tuzluca Devlet Hastanesi, 150 yataklı Iğdır Devlet Hastanesi 4 noktada İlk defa araç emisyon ölçüm istasyonlarının kurulması, Kültür Sarayı yapımı , Deprem Kayıt İstasyonu kurulması,Tuzluca Halı Saha Yapımı ve Adliye Sarayı yatırım ve hizmetlerinin gerçekleşmesini sağladı. Anadolu Kalkınma Vakfı ile olan kişisel ilişkileri sayesinde Vakıf Başkanı Prof Dr. Ahmet Akyürek’inde desteğiyle yaşlı ve düşkünlere hizmet verecek olan Iğdır Toplum Merkezi Binası’nın yapılmasını ve Iğdır’a kazandırılmasını sağladı

Iğdır’daki ‘’Vali Yolu’’ olarak bilinen caddeyi akşamları belli saatten sonra yolu trafiğe kapatmak suretiyle halkla beraber yürüyüşler yaparak; güzergahın ışıklandırılması ile her tarafın pırıl pırıl olması, gerekli diğer düzenlemelerin yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınması sonucunda o caddeyi birdenbire cazibe merkezi haline getirmiştir. Hakikaten orada rahatça yürümeyi ve oradan tek başınıza geçmek dahi belli saatlerde rahatsız edici olabilirdi. Yürüyüşün yapıldığı ilk günlerde yol üzerinde çok sayıda, boş arsa ve arazi hatta tarla şeklinde yerler vardı. Böylece; adı geçen yerde bahçeler, lokantalar, satıcılar, dondurmacılar, meşrubatçılar, kafe niteliğinde yerler ve hatta yöresel çadırlarla orası alışveriş ve dinlenmeye ilişkin işyerleri oluştu. O civardaki bina ve arsaların fiyatları aniden yükseldi ve kısa zamanda yapılaşma arttı. 2001 yılında aynı cadde üzerinde; Iğdır 1. Ağrı Dağı Festivali’nin ve ikinci yıl yine Iğdır 2. Ağrı Dağı Festivali’nin ilk günkü törenlerini, konserleri, sergi , defileleri ve havai fişek gösterilerini aynı caddede yaptı. Burasının adı; bir vali olarak onun tarafından ilk defa düzenlenmesi ve vali konağının da önünde bulunması nedeniyle halk tarafından ‘’Vali Yolu’’ diye anılmaya başlandı. Bugün Iğdır’a yolu düşen herkesin ve orada sürekli oturanların akşamları gidip yürüyüş yapabileceği modern ve çağdaş, cıvıl cıvıl bir yürüyüş, dinlenme ve alışveriş alanı olan ve adı ‘’Vali Yolu’’ olan böyle bir uygulamayı başlatan, yapan ve önder olan birisi olarak onun sayesinde böylece kazanılmış oldu.

Ülkemizde bulunan rüzgar erozyon sahalarının Konya Karapınar’dan sonra ikinci büyük saha olan Iğdır Aralık Rüzgar Erozyonu Projesi; İlçe merkezi ve 8 köyün yerleşim yeri ve arazilerinden oluşan 12.279 kişinin yaşadığı ve doğrudan etkilendiği, 25 km uzunluğunda 5,5 km eninde 135.542 dekarlık alanda şiddetli rüzgar erozyonunu maruz bıraktığı olumsuz etkilerini gidermek ve projeyi hayata geçirmek için Sn Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yöreyi ziyareti ve destekleri sağlanmış, Tema Vakfı ve diğer kurumlarla birlikte 20 trilyon TL bedelli projenin başlamasında öncü oldu.  

Ermeniler tarafından katledilen vatandaşlarımız anısına; Iğdır’da; Oba Köyü Anıt Mezarı ve Hakmehmet Köyü Anıt Mezarı’nı yaptırdı. Ermeni Mezalimi ile ilgili olarak; 1993 yılı Temmuz ayında Erzurum Hasankale Tımar Toplu Mezar Kazısı’nın yapılmasında öncülük ve başkanlık etti ve 2001 yılında Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü Toplu Mezarı Kazısı’nın yapılmasına ön ayak oldu. 1. Dünya Harbinde Ermeni Çetelerin Katliamına Uğrayan Mağdurlar Derneği’nin Iğdır’da kurulmasını sağladı.

Iğdır ilinde kadınlara yönelik olarak çalışmaları yönlendirmek ve kadınların sosyal hayatta daha etkin rol almalarını sağlamak üzere; Bedensel Engelliler Derneği, Türk Kadınlar Birliği Derneği Türk Anneler Derneği’nin açılmasında ve çalışmalarında öncülük yaptı.

          Ayrıca; o güne kadar hiç web siteleri olmayan; İzmir Valiliği’nde www.izmir.gov.tr ‘nin ve Iğdır Valiliği’nde ise; www.igdir.gov.tr isimli  ”web sitelerinin ilk defa  bu valiliklerde yapılmasını ”gerçekleştirdi.

           8.Merkez Valiliği

Iğdır İli’nde; yapılan bütün tehditlere, menfaat teminine yönelik tekliflere ve görevden aldırma şantajlarına rağmen; kaçakçılıkla yapmış olduğu mücadeleler ve başarılı bir idarecilik sergilemesine neticesinde; bu başarılarının karşılığı olarak taltif edilerek daha üst bir göreve atanması gerektiği halde, tam tersine ”siyasi rantçıların ve menfaat çevrelerinin baskıları sonucu” genç yaşta ve mesleğinin en verimli çağında il valiliği görevinden alınarak 2002 yılında  Merkez Valiliği görevine getirildi(13..08.2002) ve halen İzmir Valiliği’de İçişleri Bakanlığı bünyesinde bu görevde bulunmaktadır. (Üretmek ve dürüst olmanın sonucu olarak).

  İdarecilik yaşamı boyunca diğer alanların yanında; özellikle altyapı yatırımları ve turizme yönelik icraatları ile ön plana çıkan TAMER, kış turizmi konularında uzmanlaşarak; Kayseri Erciyes Dağı  Kış Turizmi Merkezi Projesi, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı- Darboğaz Kayak Merkezi Projesi, Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış turizmi ve Doğa Sporları Projesi, İzmir Bozdağ Kış Turizmi Projesi ve Iğdır Ağrı Dağı Kış Turizmi projelerinde önemli görevler üstlendi, adı geçen projelerin komisyon başkanlıklarını yürüttü ve bu yerlerdeki altyapı projelerinin gerçekleşmesini sağladı.

       Meslek yaşamı boyunca çok sayıda ödül, plaket ve takdirname aldı. 1998 yılında İzmir’de İzmirliler Derneği tarafından ”İzmir’de Yılın Kamu Görevlisi” seçildi.

           C. BİLİM ADAMI OLARAK MUSTAFA TAMER

Meslek başlangıcında; hazırlamış olduğu “Kamulaştırma Mevzuatı Üzerine Bir İnceleme” isimli ”Kaymakamlık Tezi”ni verdi

        1986-1988 yıllarında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programı’nda ”Mülki İdare Teşkilatımız ve Bölge Valiliği” isimli ”Yüksek Lisans Tezi”ni tamamlayarak mastır yaptı. Söz konusu eğitim sonucunda; TODAİE Yasası gereğince bu eğitimi tamamlayanlarca kullanılmakta olan ”Kamu Yönetimi Uzmanı” ünvanını taşımayı hak etti.

1988 yılında bilgi ve becerisini artırmak ve yabancı dil öğrenmek amacıyla İngiltere’ ye gitti.

Aynı zamanda; Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda daha önce başlamış olduğu doktora çalışmasını ve ”İl Özel İdaresi” konulu ”Doktora Tezi”ni 1993 yılında tamamladı ve ”Doktor” ünvannı kullanmaya hak kazandı.

          Aynı yıllarda; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler konusunda öğretim görevlisi olarak da ”Kentleşme ve Çevre Sorunları” ,”Belediye Malları” ve ” Türkiye Ekonomisi” isimli dersleri verdi.

              Bu arada Kırıkkale Üniversitesi’nde ” İşletme Yönetimi”,” İletişim Teknikleri” ve ”ISO-9000/2000 ve Toplam Kalite Yönetimi” isimli dersler ile, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde de ”Kriz Yönetimi” isimli dersler verdi. Genç kaymakamların yetişmesinde önemli rol oynayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık kurslarında, 6 dönem seminerci olarak görev yaptı.

     İçişleri Bakanlığı veya diğer kurumlarca düzenlenen; Zaman Yönetimi Eğitimi, Milli Güvenlik Oryantasyon Eğitimi, Memur ve Kamu Görevlileri Yargılanması Semineri, Yönetim Psikolojisi, Yönetimde Önderlik, Çağdaş Personel Yönetimi, Mülki İdare Şurası, İl Envanteri Semineri, Kamuda Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performans ve Vatandaş Memnuniyeti, Toplam Kalite Yönetimi, Liderlik, Kalite Güvence Yönetimi ve Dökümantasyon, Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi gibi çeşitli kurs ve seminerlere katıldı.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile TODAİE’de geçici olarak görevlendirilerek; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) bir proje sonunda hazırlayıp yayımlamış olduğu T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi, T.C. Devleti’nin yasama, yürütme, yargı gibi temel organlarının kuruluş yasaları, görevleri, örgüt yapıları hakkında ayrıntılı bilgi veren ve bu bilgileri üç ayda bir güncelleştirilen tek kaynak eser olan bu kitabın çıkarılmasına nezaret etti ve yürüttü.

UNESCO “2008 Yer Yılı” çalışmaları kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yer Bilimleri İhtisas Komitesi Kentleşme Çalışma Grubu Koordinatörü görevi Merkez Valisi Dr. Mustafa TAMER tarafından yürütülmüştür. Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın bizlere sunduğu olanakların sonsuz olmadığını tüm insanlara daha etkili şekilde hatırlatmak üzere, Uluslararası Jeoloji Birliği (IUGS) ve UNESCO’nun girişimleriyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2008’i “Uluslararası Yer Yılı” (2008 International Year of Planet Earth) olarak ilan etmiştir. UNESCO “2008 Yer Yılı” çalışmaları kapsamında “Toplum İçin Yer Bilimleri (Earth Sciences for Society)” ve “Avucumuzdaki Dünya (Planet Earth in our Hands)” sloganlarından hareketle UNESCO- 2008 Uluslararası Yer Yılı Türkiye Milli Komisyonu Yer Bilimleri İhtisas Komitesi’nin 07.03.2007 tarihinde İller Bankası Genel Müdürlüğü Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 1. Çalıştay da oluşturulan “Kentleşme Çalışma Grubu” Türkiye Koordinatörlüğüne Merkez Valisi Dr. Mustafa TAMER / UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yer Bilimleri İhtisas Komitesi Kentleşme Çalışma Grubu Koordinatörü – olarak ” Sorumluluk bu nesle aittir, ertelenemez.” ilkesini rehber edinerek E.Ü. Coğrafya Bölümü ve UNESCO-Türkiye Milli Komisyonu Yerbilimleri İhtisas Komitesi – Kentleşme Çalışma Grubu işbirliği ile çalıştay düzenlemesi ve Türkiye genelinde diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler ve STK’lar tarafından “2008 Yer Yılı”nın daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi için çalışmaların yürütülmesini koordine etti.
2010-2012 yılları arasında T O D A İ E Yerel Yönetimler Merkezi bünyesinde Yerel Yönetimler Araştırma Projesi (YEREP) kapsamında; Yerel ve Bölgesel Planlama İlişkileri Araştırması, Yerel Personel Sorunları Araştırması ve Mahalli İdare Birlikleri Araştırma Projesi (MİBA) isimli bilimsel araştırma guruplarında görev aldı ve yürüttü. Söz konusu çalışmalar; yakın zamanda kitap olarak basılarak yayınlanma aşamasındadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 yılında Küresel Yönetişim ve Siyaset Anabilim Dalında Bürokratik Kuruluşlar ve Türkiye’de Bürokrasi dersini ve yine Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans düzeyinde 2016 – 2017 Bahar Döneminde Kamu Personel Yönetimi , 2017 – 2018 Güz Döneminde Kamu Yönetiminde Denetim ve Kriz ve Afet Yönetimi , 2017 – 2018 Bahar Döneminde Kamu Personel Yönetimi, 2018 – 2019 Döneminde Kamu Yönetiminde Denetim ve Bölgesel Gelişme ve Yönetişim derslerini dışarıdan öğretim görevlisi olarak verdi. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde dışarıdan öğretim görevlisi olarak görev yapmaya devam etmektedir
Diğer yandan; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı -Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası ana bilim dalı alanında müracaat etmiş olduğu DOÇENTLIK SINAVINDA BAŞARILI OLDU ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın kararı ile Mart 2018 itibariyle ”DOÇENT ÜNVANI” almaya ve kullanmaya hak kazandı.

”Okumak ve yazmak” en çok önem verdiği uğraşı alanıdır. ”İnsanın hayat boyu devamlı bir şeyler üretmesi gerektiği”ni temel ilke olarak kabul etmekte ve buna göre yaşamını tanzim etmeye çalışmaktadır.Temel ilgi ve uzmanlık alanları; kamu yönetimi, yerel yönetimler, mülki idarenin örgütlenmesi, toplam kalite yönetimi, kriz yönetimi, stratejik planlama ve performans programı, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ve yerel yönetimlerde insan kaynaklarıdır.

Öte yandan; ”Okumadan, Yazmadan ve Üretmeden Geçen Her Günü Yaşanmamış Sayarım.” ve ”Üretmek ve Dürüstlük Temel Düsturumdur.” sözlerinin sahibi olan ve bu konuları hayatının temel felsefesi ve yaşam biçimi haline getiren Mustafa Tamer genelde ”Bir günde ortalama olarak 24 saat çalışıp, 4 saat uyumayı” alışkanlık haline getirmiştir.

Halen kamu ve özellikle yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili kitap, makale, inceleme yazısı ile seminer, konferans, toplantı vs gibi bilimsel çalışmalarla yoğun olarak meşgul olmaktadır.

           D. MUSTAFA TAMER STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI

          Doç. Dr. Tamer’ in idareciliğinin yanında; Çeşitli konularda tek ve müşterek olarak yayınlanan 26 adet kitap, 264 adet yayınlanmış makale, 13 adet yayınlanmamış inceleme ve araştırma yazısı, 77 adet yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanmış inceleme ve köşe yazısı ile; ayrıca, diğer makale, tebliğ, konferans ve seminerler, gazete, radyo ve televizyon röportajları ile etkin ve üretken bir düşünce yaşamı bulunmaktadır. Söz konusu çabalarını daha da ileri götürerek kurumsallaştırmak ve kalıcı hale getirmek için bir vakıf kurmaya karar verdi. Bu doğrultuda Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı’nı 2009 yılında İzmir ilinde kurdu

Amacı Türkiye’de; kamu yönetimi, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre yönelik olarak çeşitli konularda gerekli bilimsel araştırma ve çalışmaları yapmak olarak belirlenen Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı ilkler şehri ve Ege’nin incisi İzmir İlinde faaliyetini yürütmektedir.. Kamu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve eserleriyle tanınan konun uzmanı Vali Doç.Dr. Mustafa TAMER’ in yönetiminde; yerel yönetimlerimize ve özelliklede belediyelerimize yönelik olarak kendi bünyesinde 11 adet kitabı yayınlamanın verdiği heyecanla Vakıf Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda kitap satışı, bilimsel araştırma projeler, katıldığı konferans ve sempozyumlar, konaklamalı seminerler, hizmetiçi eğitim, ücretsiz aylık seminerler, kitap fuarına katılım , danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.

Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı şemsiyesi altında 2009-2014 yılları arasında Vali Doç.Dr. Mustafa TAMER’in düzenlemiş olduğu 103 seminere 2704 kişi katılarak eğitim görmüştür.

            Söz konusu Vakıf; Vakıf Kurucusu ve Başkanı sıfatıyla çalışmalarına Mustafa TAMER’in nezaret ve yönetiminde devam etmektedir.Vakıf daha şimdiden; İl Özel İdareleri, Doğal Kaynaklar Mevzuatı, Stratejik Planlama ve Performans Programı, Belediye Zabıtası, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Yerel Yönetimlerde İmar ve Mahalli İdare Birlikleri, Belediye İtfaiyesi, Belediyelerde Evlendirme, Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri El Kitabı isimli 11 adet kitabı yayınlamış bulunmaktadır.

Böylece MTSAV VAKFI;

Bilimsel araştırma ve yerel yönetimlere yönelik eğitim ağırlıklı görev yapan bir vakıftır.

Kuruluş ve çalışma prensibi olarak teknik ve bilimsel bir vakıftır

Çalışmaları sırasında; tek yanlı siyasi ve ideolojik yaklaşımlara kapalıdır.

Bilimsel ve stratejik araştırmaların yanında sosyal sorumluluk projelerine önem vermekte, özellikle yoksul yörelerde bulunan okullara demirbaş eşya, ders alet ve gereçleri, kıyafet, kırtasiye, ayakkabı, oyuncak vs göndermekte, kimsesizlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakta ve başarılı öğrencilere her ay burs temin etmektedir.
Ayrıca vakfın; gönüllü kadınlar toplantısı çerçevesinde; sosyal sorumluluk projeleri yapma amacı doğrultusunda, öğrenci yurdu açılması, kütüphane kurulması, kız çocuklarının okutulması, imkan elverirse okul yapılması gibi diğer hedefleri bulunmaktadır

  Böylece; vakfın kurucusu ve başkanı Mustafa TAMER’in hem ‘’mülki idare amirliği kimliği’’, hem de ‘’bilim adamı kimliği’’ çerçevesinde kendi adıma kurmuş olduğum vakıf çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Merkez Valiliği görevinin pasifliği ve yıpratıcılığı dikkate alındığında; benimde boş durmamak ve bir şeyler üretmek adına bu yolu seçmemin akılcı bir davranış biçimi olduğu oradadır. Türkiye’de faaliyet gösterin çeşitli stratejik araştırma merkezleri genel olarak değişik konularda kurulmasına rağmen, bizim kurmuş olduğumuz vakıf; daha çok yerel yönetimleri ön plana çıkaran çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerimizde bu yönde devam etmektedir.

‘’Üretmenin ve dürüstlüğün suç sayılmadığı’’ bir Türkiye özlemimi belirterek;

           E. SOSYAL YAŞAMI

”Paraşütçülük” ve ”kayak” sporları ile de meşgul olan TAMER, ”dağcılığı ve doğayı” çok sevmektedir. 1978 yılında Türk Hava Kurumu’nun Eskişehir İnönü’de bulunan TÜRKKUŞU tesislerinde açılan paraşüt kursuna katıldı ve   ”paraşütle 10 atlayış” yaptı.

           Dünyanın pek çok ülkesine görevli olarak veya turistik amaçlı olarak gitme ve ziyaret etme imkanı buldu.

Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Mülkiyeliler Birliği, Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği(KAYUD), Ankara İzmirliler Kültür ve Dayanışma Derneği(İZ-DER),TEMA Vakfı, Demokraside Birlik Vakfı ve ÇEKÜL Vakfı üyesidir. Bir ara; Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve KALDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Aynı zamanda ; Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi’dir.Halen Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı (MTSAV) ve Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı (EGETEK) başkanlıklarını yürütmektedir.

       Evli ve iki çocuk babası olan TAMER, İngilizce orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Mustafa TAMER Kimdir?
1958 yılında Sivas iline bağlı Şarkışla İlçesi”nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu”nda (1965-1970) ve Şarkışla…
Sosyal Ağlar
Beni sosyal ağlardan takip ederek hakkımda daha çok bilgi bulabilir ve daha fazla güncel bilgi alabilirsiniz.
İletişim