Akademik Özgeçmiş

AKADEMİK GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Mustafa TAMER
Doğum Tarihi: 04 Nisan 1958
Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi-İktisat ve Maliye Bölümü Ankara Üniversitesi 1976-1980
Y. Lisans TODAİE Kamu yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Proğramı-KYUP Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 1987-1987
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İktisadi ve idari bilimler Fakültesi Yönetim Organizasyon ABD Erzurum Atatürk Üniversitesi 1991-1993

Akademik Unvanlar:Doçent
Doçentlik Tarihi :06/03/2018
Akademik Görevler

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) KIRIKKALE ÜNIVERSITESI
/KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU/IKTISADI VE IDARI
2004-2006 PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVIZYON TEKNIGI PR.

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) KIRIKKALE ÜNIVERSITESI/
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU/ELEKTRIK VE ENERJI
2004-2006 BÖLÜMÜ/ELEKTRIK PR. (IÖ)

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) POLIS AKADEMISI/
GÜVENLIK BILIMLERI FAKÜLTESI
2004-2006

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) KIRIKKALE ÜNIVERSITESI/
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU/IKTISADI VE IDARI
2004-2006 PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/RADYO VE TELEVIZYON TEKNIGI PR.

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI/
IZMIR MESLEK YÜKSEKOKULU/IKTISADI VE IDARI
1998-2000 PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/YEREL YÖNETIMLER PR. (IÖ)

ÖGRETIM GÖREVLISI (DR) DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI/
IZMIR MESLEK YÜKSEKOKULU/IKTISADI VE IDARI
1998-2000 PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/YEREL YÖNETIMLER PR.

ÖGRETIM ÜYESİ (DOÇ.DR) İZMIR KATIP ÇELEBI ÜNIVERSITESI
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ

İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI – SIYASET BILIMI VE KAMU YÖNETIMI BÖLÜMÜ
(2015 VE HALEN DEVAM)

Projelerde Yaptıgı Görevler:

TODAIE YEREL YÖNETIMLER IÇIN EGITIM MALZEMESI GELISTIRME PROJESI(YEREP), ARASTIRMA
1. PROJESI, Arastırmacı, 2012-2014
TODAIE-YEREL YÖNETIMLER IÇIN EGITIM MALZEMESI GELISTIRME PROJESI(YEREP), ARASTIRMA
2. PROJESI, Arastırmacı, 2010-2011
TODAIE YEREL YÖNETIMLER IÇIN EGITIM MALZEMESI GELISTIRME PROJESI(YEREP), ARASTIRMA
3. PROJESI, Danısman, 2008-2010
TODAIE-YEREL YÖNETIMLER IÇIN EGITIM MALZEMESI GELISTIRME PROJESI(YEREP), ARASTIRMA
4. PROJESI, Arastırmacı, 2009-2009
TODAIE-YEREL YÖNETIMLER IÇIN EGITIM MALZEMESI GELISTIRME PROJESI(YEREP), DIGER,
5. Egitmen, 2008-2008
6. Izmir Valiligi Proje Degerlendirme Koordinatörü, DIGER, Yönetici, 1998-2000
7. IZMIR VALILIGI 2000 YILI INANAÇ TURIZMI KOORDINATÖRLIGÜ, DIGER, Yönetici, 1999-2000
Izmir Valiligi’nin TSE’den ISO 9000-2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini alması, DIGER,
8. Yönetici, 1998-2000
9. TÜRK IDARE DERGISI, IÇISLERI BAKANLIGI ANKARA, DIGER, Yürütücü, 1993-1995

Bilimsel Kuruluslara Üyelikler

1. MUSTAFA TAMER STRATEJIK ARASTIRMALAR VAKFI, Baskan , 2009
2. IZMIR Turizm ve Tanıtma Vakfı (IZTAV), Baskan , 1999-2000
3. Erzurum Sehit Ailelerine Yardım Vakfı , Baskan , 1992-1993
4. Izmir Kültür Sanat ve Egitim Vakfı’ (IKSEV), Yönetim Kurulu Üyesi , 1997-2000
5. Türkiye Kalite Dernegi (KALDER), Yönetim Kurulu Üyesi , 1997-2000
6. Ege Kültür Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi , 1997-2000
7. Fenerbahçe Spor Kulübü , Üye , 2000
8. ÇEKÜL Vakfı , Üye , 1997
9. TEMA Vakfı, Üye , 1997
10. Izmir Yerel Gündem21 Yürütme Kurulu , Üye , 1997-2000
11. TÜRK IDARECILER VAKFI, Üye , 1992
12. Kamu Yönetimi Uzmanları Dernegi(KAYUD), Üye , 1988
13. TÜRK IDARECILER DERNEGI, Üye , 1981
14. Mülkiyeliler Birligi, Üye , 1980
İdari Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Kaymakam Adayı Kayseri Valiliği 1981-1984
Kaymakam Ulukışla-Niğde 1984-1988
Kaymakam Kovancılar-Elazığ 1988-1990
Vali Yardımcısı Erzurum Valiliği 1990- 1993
Vali Vekilliği Erzurum Valiliği 1993-1993
Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı-Ankara 1993-1997
Vali Yardımcılığı İzmir Valiliği 1997-2000
Vali Iğdır Valiliği 2000-2002
Merkez Valiliği İzmir Valiliği 2002-Halen

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.TAMER, Mustafa, “Yerel Yönetimlerin Yeniden Düzenlenmesi” Yerel Yerinden Yönetim Grup 1.Cilt, Ankara, KASIM 1995, TODAİE Yayını No: 261-HAS/UYBE Türkiye Ulusal Seksiyonu No:1.S.245-255.
E2.TAMER, Mustafa ,“Belediyeler (Yerel Yönetim Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği : Bir Model Önerisi)” Yerel- Yerinden Yönetim Grubu Bildiriler, 7-9 Mayıs 1997, Ankara, TODAİE Yayını, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu.
E3.TAMER, Mustafa-AKDOĞAN Agun, ‘’Yerel ve Bölgesel Yönetsel Planlama İlişkileri Mersin Örneği’’, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler-1-(Bildiriler), TODAİE Yayını No:351, Yerel Yönetimler Merkezi Yayını No:25, EKİM-2009, S.475-487.
E4.TAMER, Mustafa-BİLGİN, Kamil U.-SARIOĞLU, Fatih-ÖZTAŞ, Mehmet, ‘’Mevzuat-Uygulama İkileminde Yerel Yönetimler Personel Sorunları’’ Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler-2-(Bildiriler), TODAİE Yayını No:351, Yerel Yönetimler Merkezi Yayını No:25, EKİM-2009, S.623-635.
E5.TAMER, Mustafa, “ Dünyada ve Türkiye’ de Yerel Yönetimler”, I. Ulusal Yerel Yönetimler Çalıştayı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Biga/ÇANAKKALE, HAZİRAN 2003.

F. Diğer yayınlar :
F1.TAMER, Mustafa, Bölge Valiliği, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1992, Birinci Baskı, 204 sh. YÜKSEK LİSANS TEZİ basılmıştır.(Kitap)
F2.TAMER, Mustafa, Bölge Valiliği, Ankara, 1994, İkinci Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-0-1, 176 sh. YÜKSEK LİSANS TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F3.TAMER, Mustafa, Kalkınma ve Bölge Valiliği, Ankara, 2001, Üçüncü Baskı, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları No: DPT:2572 , ISBN-975-19 -2690-4, 162 sh. YÜKSEK LİSANS TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F4.TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi, Ankara, 1994, Birinci Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-1-x, 348 sh. DOKTORA TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F5.TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi (Mevzuat, Yargı Kararları, Uygulama) , İzmir, 1998, İkinci Baskı, Anadolu Matbaacılık, ISBN-975-95425-2-8, 501 sh. DOKTORA TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F6.TAMER, Mustafa, İl Özel İdaresi (Yerel Yönetimler Uygulaması, Mevzuat, Yargı Kararları), Ankara, 2003, Üçüncü Baskı, Tamer Ofset, ISBN-975-95425-2-8, 501 sh. DOKTORA TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F7.TAMER, Mustafa, İl Özel İdareleri, ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:1, (ISBN:978-605-60614-0-0), Dördüncü Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 688 sh DOKTORA TEZİ basılmıştır. .(Kitap)
F8.TAMER, Mustafa,-Hasan ÖZHAN,-Fethi AYTAÇ, İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Hakkında Türk Belediyecilik Derneğinin Görüşü, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını, EKİM 1994 Ankara, 94 sh. .(Kitap)
F9.TAMER, Mustafa, İzmir Limanı (Alternatif Öneriler), İzmir Ticaret Odası Yayını NO: 60, İZMİR ,1999, 36 sh. .(Kitap)
F10.TAMER,Mustafa-Vildan GÜNDOĞDU-Mehmet ÖZDİREK-Necat İNCE-Kaan ERGE, Doğal Çevresi ve Tarihsel Dokusuyla İzmir,İzmir Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yayını No:1, İzmir, 1998, ISBN-975-94352-0-9, 164 sh. .(Kitap)
F11.TAMER, Mustafa, Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci, (Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe, Faaliyet Raporu) Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, 2006, 615 sh. .(Kitap)
F12.TAMER, Mustafa, Stratejik Planlama ve Performans Programı (Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe, Faaliyet Raporu), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:2, İkinci Baskı, (ISBN: 978-605-60614-1-7), Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 272 sh.(Kitap)
F13.TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Seçkin Yayınları Hukuk Dizisi Kitapları No: 741, Ankara, 2006, 416 sh. .(Kitap)
F14. TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:3, İkinci Baskı, (ISBN: 978-605-60614-4-4), Ümit Matbaa Ofset, Ankara, 2009, 632 sh.(Kitap)
F15.TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Seçkin Yayınları Kamu Yönetimi Dizisi Kitapları No: 12, Ankara, 2007, 376 sh. .(Kitap)
F16.TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:4, İkinci Baskı, İzmir, 2010, (ISBN:978-605-60614-4-8) Başsaray Matbaası, 662 sh. .(Kitap)
F17.TAMER, Mustafa, Boklar Dağı Sevdası, DARKAY Yayınları No:1, Niğde, 2008, 142 sh. .(Kitap)
F18.TAMER, Mustafa, Doğal Kaynaklar Mevzuatı (Maden, Petrol, Jeotermal, Su Kaynakları), ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı) , Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:5, (ISBN: 978-605-60614-4-8), Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2009, 464 sh .(Kitap)
F19.TAMER, Mustafa, Belediye Zabıtası ( Açıklamalı- Yorumlu –İçtihatlı), Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:6, (ISBN:978-605-60614-5-5), Ümit Matbaa Ofset, Ankara, 2009, 432 sh. .(Kitap)
F20.TAMER, Mustafa, Yerel Yönetimlerde İmar, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:7, İzmir, 2010, (978-605-60614-6-2) Bassaray Matbaası, 770 sh. .(Kitap)
F21.TAMER, Mustafa, Mahalli İdare Birlikleri, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:8, İzmir, 2010, (ISBN:978-605-60614-8-6) Bassaray Matbaası, 365 sh. .(Kitap)
F22.TAMER, Mustafa, Belediye İtfaiyesi, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:09, İzmir, 2013, (ISBN: 978-605-63653-1-7 ) Bassaray Matbaası, 345 sh. .(Kitap)
F23TAMER, Mustafa, Belediyelerde Evlendirme, Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları No:10, İzmir, 2013, (ISBN: 978-605-63653-0-0) Bassaray Matbaası, 320 sh.
F24.TAMER, Mustafa , İnanç Turizminin Başkenti İzmir -Bir Anı Kitap- , İZKEF Yayınları, İzmir, 2013, (ISBN: 978-605-63940-0-3 ) Bassaray Matbaası, 520 sh. .(Kitap)
F25.TAMER, Mustafa , AKAY, Aslı, AKDOĞAN, Argun, KILINÇ, Necla, Türkiye’de Ulusal ve Yerel Planlama İlişkileri: Mersin İli Örneği, TODAİE Yayını No:369- Yerel Yönetimler Merkezi Yayını No:32, Ankara, 2013, (ISBN: 978-975-8918-51-5 ), Hangar Marka İletişimi Reklam ve Yayıncılık Hizmetleri, 224 sh.(Kitap)
F26.TAMER, Mustafa, “Olağanüstü Yönetim Usullerinde Bölge Valiliği Uygulaması” Türk İdare Dergisi, EYLÜL 1988, Sayı: 380, S.93-105.
F27.TAMER, Mustafa, “ Mülki İdarenin Bugünü Üstüne Yaklaşımlar” İdarecinin Sesi Dergisi, EYLÜL 1989, Cilt 111. Sayı: 5, S. 2-8.
F28.TAMER, Mustafa, “Dilekçe Hakkı” Türk İdare Dergisi, MART 1990, Sayı: 386, S. 201-221.
F29.TAMER, Mustafa, “Sosyal Yardımlaşma Yönünden Mülki İdare Amirliği Mesleği” İdarecinin Sesi Dergisi, TEMMUZ 1990, Cilt IV. Sayı: 4 , S.3-13.
F30.TAMER, Mustafa, “ Türkiye’ de Bölge Valiliği Sisteminin Uygulanabilirliği “ Türk İdare Dergisi, MART 1991 Sayı :390, S. 85-143.
F31.TAMER, Mustafa, “Çevre Sorunları ve Çevre Mevzuatı” Türk İdare Dergisi, ARALIK 1991, Sayı: 393, S. 169-199.
F32.TAMER, Mustafa, “ Türkiye’de Sınır Ticareti ve Erzurum Örneği” Türk İdare Dergisi, MART 1992, Sayı: 394, S.105-131.
F33.TAMER, Mustafa, “ Çeşitli Yönleriyle Mülki İdare Amirliği Mesleği” İdarecinin Sesi Dergisi, MART 1992, Cilt VI, Sayı :32, S.46-53.
F34.TAMER, Mustafa, “ Bölge Kalkınması ve Yerel Yönetimler” Türk İdare Dergisi, EYLÜL 1992, Sayı: 396, S. 232-254.
F35.TAMER, Mustafa, “Palandöken Kış Sporları ve Turizm Master Planı” Amfora Dergisi, ŞUBAT 1993 , Yıl 1, Sayı:9, S. 10-12.
F36.TAMER, Mustafa, “İl ve İlçe Meclisleri” Türk İdare Dergisi, MART 1993, Yıl 65, Sayı: 398, S.187-207.
F37.TAMER, Mustafa, “ Türkiye’de Devlet, Bürokrasi ve Fert İlişkileri” Türk Yurdu Dergisi, HAZİRAN 1993, 7. Devre 13 Cilt 70. Sayı :416, S.52-56.
F38.TAMER, Mustafa, “ Cumhuriyetimizin 70. Yılında İl Özel İdarelerinin Konumu ve Geleceği” Türk İdare Dergisi, ARALIK 1993, Yıl 65, Sayı: 401, S. 583-649.
F39.TAMER, Mustafa, “ Mahalle Muhtarlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği” İller ve Belediyeler Dergisi, MART 1994, Yıl 50, Sayı:581, S.136-139.
F40.TAMER, Mustafa, “Yerel Yönetimlerin Yeniden Düzenlenmeleri” İller ve Belediyeler Dergisi, MAYIS 1994, Yıl 50, Sayı: 583, S.217-224.
F41.TAMER, Mustafa, “Demokrasi Açısından Yerel Yönetimler ve İl Özel İdarelerinin Geleceği” İller ve Belediyeler Dergisi, HAZİRAN-TEMMUZ 1994, Yıl 50, Sayı:584-585, S.261-266.
F42.TAMER, Mustafa, “ Temsil Ödeneği” İdarecinin Sesi Dergisi, TEMMUZ 1994, Cilt: VIII. Sayı: 46, S. 24-26.
F43.TAMER , Mustafa, “Türkiye’de Sınır Ticareti Uygulaması”, Exim Pazar Ekonomi Dergisi, TEMMUZ 1994, Yıl 1, Sayı: 10-1, S. 12-20.
F44.TAMER, Mustafa “Mülki İdare Yönünden Ulusal Sağlık Politikası ve Sağlık Reformu Çalışmalarının Değerlendirilmesi” Türk İdare Dergisi, EYLÜL 1994, Yıl 66, Sayı:404, S. 111-145.
F45.TAMER, Mustafa, “Ülkemizde Yerel Yönetimler ve Demokrasi” Demokraside Birlik Dergisi, EYLÜL 1994, Yıl 1, Sayı:2, S. 18-21.
F46.TAMER, Mustafa, “Belediyeler, Yerel Yönetim Siteminin Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği” İller ve Belediyeler Dergisi, AĞUSTOS-EYLÜL 1997, Yıl 52, Sayı: 622-623, S.491-506.
F47.TAMER, Mustafa, ‘’ Mülki İdare Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının İşbirliği’’ Sosyal Sorunlara Çözüm Arayışları-, Kırsal Alanda Sosyo-Ekonomik Sorunların Çözümünde Mülki İdare Amirleri(MİA) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Rolleri ve İşbirliği Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 2-3 Haziran 2001, TÜYAP İstanbul Sergi Sarayı-Tepebaşı, İstanbul, 6 sh.
F48.TAMER, Mustafa, ‘’Türkiye’de Dağlar, Kış Turizmi ve Ağrı Dağı’’ Türkiye Dağları, I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-27 Haziran 2002, Orman Bakanlığı APK Başkanlığı Yayını, Ankara, S.2.
F49.TAMER, Mustafa, ‘’Bilgi Edinme Hakkı ve Belediyelerde Uygulanması I ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, TEMMUZ-AĞUSTOS 2004, Sayı:690, S. 33-37.
F50.TAMER, Mustafa, ‘’Bilgi Edinme Hakkı ve Belediyelerde Uygulanması II ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, EYLÜL-EKİM-KASIM- ARALIK BİRLEŞTİRİLMİŞ SAYI 2004, Sayı:691-692, S. 32-38.
F51.TAMER, Mustafa, ‘’Türkiye’de ve Polis Teşkilatında Kriz Yönetimi Yapısının Terör Açısında Değerlendirilmesi’’Polis Dergisi, , NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2004, Yıl:10, Sayı:40, S. 281-289.
F52.TAMER, Mustafa, ‘Kriz Yönetiminin Türkiye’de Merkez ve Taşra Örgütlenmesi’’Polis Dergisi, , TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2004, Yıl:10, Sayı:41, S. 256-283.
F53.TAMER, Mustafa, ‘Mülki İdarede İSO 9000 ve Toplam kalite Yönetimi Uygulaması ‘’İzmir Valiliği Örneği’’Polis Dergisi, , EKİM-KASIM-ARALIK 2004, Yıl:10, Sayı:42, S. 183-204.
F54.TAMER, Mustafa, ‘’5272 Sayılı Belediye Kanunu ve Genel Gerekçesi ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, OCAK-ŞUBAT 2005, Sayı:693, S. 20-23.
F55.TAMER, Mustafa, ‘’5272 Sayılı Belediye Kanununun Şekil Yönünden İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı’’ İller ve Belediyeler Dergisi, MAYIS-HAZİRAN 2005, Sayı:695, S. 40-45.
F56.TAMER, Mustafa, ‘’ Yeni Belediye Kanununda Stratejik Planlama ve Performans Planlaması ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, TEMMUZ-AĞUSTOS 2005, Sayı:696, S.17-24.
F57.TAMER, Mustafa, ‘’ Türkiye’de Bölgesel Kalkınma v Bölge Valiliğinin Uygulanabilirliği’’ Türkiye İktisat Kongresi Bildirileri Kitabı, DPT Yayınları, 2005, Ankara,
F58.TAMER, Mustafa, ‘’İzmir limanları ‘’ İzmir Limanları Sempozyumu Bildirileri, DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 9 Mart 2000 İzmir,
F59.TAMER, Mustafa,’’Vatandaşlık Hizmetleri’’ 81. Dönem Kaymakamlık Kurs Notu No:99-100, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, S.1-13,
F60.TAMER, Mustafa,’’İl Özel İdareleri’’ 88. Dönem Kaymakamlık Kurs Notları Program No:27, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2003, S.1-104,
F61.TAMER, Mustafa,’’İl Özel İdareleri’’ 89. Dönem Kaymakamlık Kurs Notları Program No:45, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2004, S.1-104,
F62.TAMER, Mustafa,’’İl Özel İdareleri’’ 90. Dönem Kaymakamlık Kurs Notları Program No:29, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2005, S.1-39,
F63.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlama ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, EYLÜL-EKİM 2005, Sayı:697, S.24-32.
F64.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Performans Yönetimi I’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, KASIM 2005, Cilt:10, Sayı:11, S.3-9.
F65.TAMER, Mustafa, ‘’ Kamu Personeli Kanunu Tasarısı Taslağında Performans Yönetimi ve Mahalli İdareler ’’ Mahalli İdareler Dergisi, KASIM 2005, Sayı:136, S.19-36.
F66.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlamada Son Durum ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, KASIM-ARALIK 2005, Sayı:698, S.17-24.
F67.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Performans Yönetimi II’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, ARALIK 2005, Cilt:10, Sayı:12, S.37.43
F68.TAMER, Mustafa, ‘’ Kamuda ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlamanın Yönetmelikle Düzenlenmesi I ’’ Belediye Dergisi, ARALIK 2005, Cilt:12, Sayı:12, S.22-28.
F69.TAMER, Mustafa, ‘’ Kamuda ve Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlamanın Yönetmelikle Düzenlenmesi II ’’ Belediye Dergisi, OCAK 2006, Cilt:12, Sayı:01, S.35-44.
F70.TAMER, Mustafa, ‘’ Kamu da ve Belediyelerde Strateji Geliştirme Birimlerinin Kurulması’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, ŞUBAT-2006, Cilt:11, Sayı:02, S.10-17.
F71.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediye Başkanlarının Faaliyet Raporu ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2006, Sayı:699-700 Birleştirilmiş sayı, S.21-29.
F72.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlama Yapımının Son Günü Olan 13 Temmuz 2006 Tarihi Ertelenmelidir’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, HAZİRAN- 2006, Cilt:11, Sayı:06, S.3-7
F73.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili Bazı Konular’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, TEMMUZ-2006, Cilt:6, Sayı:10 , S.5-14.
F74.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Genel Şartlar’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, TEMMUZ-2006, Cilt:11, Sayı:07, S.6-12.
F75.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları’’ İller ve Belediyeler Dergisi, TEMMUZ-AĞUSTOS 2006, Sayı:702 , S.20-27
F76.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesi’’ Mahalli İdareler Dergisi, AĞUSTOS- 2006, Sayı:145, S.55-63.
F77.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, AĞUSTOS-2006, Cilt:11, Sayı:08, S.7-15.
F78.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Yapı Kullanma İzin Belgeleri’’ İller ve Belediyeler Dergisi, EYLÜL-EKİM 2006, Sayı:703 , S.17-23.
F79.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancılara Çalışma İzni ’’ Belediye Dünyası Dergisi, EYLÜL 2006, Cilt:7, Sayı:9, S.26-32.
F80.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde Maden Kanununa Göre Taş, Kum ve Çakıl Ocakları’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, EYLÜL-2006, Cilt:6, Sayı:12 , S.19-23.
F81.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Akaryakıt ve LPG İstasyonları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ’’ Belediye Dergisi, EYLÜL-2006, Cilt:13, Sayı:09, S.26-31.
F82.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Sınai, Tıbbi ve Radyoaktif Atıklar’’ Yerel Yönetim Platformu Dergisi, EYLÜL-2006, Sayı:5, S.10-13
F83.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Derneklerin Lokal Açmaları ’’ Belediye Dergisi, EKİM-2006, Cilt:13, Sayı:10, S.13-17.
F84.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından Karayolları Kenarlarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, KASIM-2006, Cilt:7, Sayı:2 , S.17-23
F85.TAMER, Mustafa, ‘’ Eski Hükümlü , Özürlü, Terör Mağdurları ve Sosyal Hizmetlerin Yurtlarında Yetişen Çocukların İşe Yerleştirilmeleri 1 ’’ Belediye Dünyası Dergisi, Aralık-2006, Cilt:7, Sayı:12, S.16-28.
F86.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Geçici İşçiler’’ Mahalli İdareler Dergisi, ARALIK- 2006, Sayı:149, S.1-13.
F87.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Kanunlarda Düzenlenmesi’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, ARALIK-2006, Cilt:11, Sayı:12, S.3-11.
F88.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesi’’ Terazi Dergisi, ARALIK-2006, Sayı:4, S.92-102.
F89.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Uygulaması’’ İller ve Belediyeler Dergisi, OCAK- 2007, Sayı:7035 , S.18-22.
F90.TAMER, Mustafa, ‘’ Eski Hükümlü , Özürlü, Terör Mağdurları ve Sosyal Hizmetlerin Yurtlarında Yetişen Çocukların İşe Yerleştirilmeleri II ’’ Belediye Dünyası Dergisi, OCAK-2007, Cilt:8, Sayı:1, S.16-26.
F91.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe ve Faaliyet Raporu İlişkisi I ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, ŞUBAT-2007, Sayı:2, S.10-14.
F92.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe ve Faaliyet Raporu İlişkisi II ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MART-2007, Sayı:3, S.6-10.
F93.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından İşyeri Açma İzni Harcı’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, ŞUBAT-2007, Cilt:7, Sayı:5 , S.17-23
F94.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili Bazı Konular’’ Terazi Dergisi, MART-2007, Sayı:7, S.99-109.
F95.TAMER, Mustafa, ‘’ Norm Kadronun Yönetmelikle Yeniden Düzenlenmesi-1-’’ Mahalli İdareler Dergisi, MART- 2007, Sayı:152, S.11-40.
F96.TAMER, Mustafa, ‘’ Avrupa birliğine Uyum Çalışmaları Kapsamında Yerel Yönetimlerde Eğitim konusunun Yeniden Düzenlenmesi ’’ Belediye Dünyası Dergisi, MART-2007, Cilt:8, Sayı:3, S.16-21.
F97.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sözleşmeli Personel Uygulaması -1-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 MART-15 Nisan 2007, Yıl:1, Sayı:9, S.43-61.
F98.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde ve Kamuda Görevde Yükselme’’ Mevzuatlarla Yerel Yönetim Dergisi, Mart-Nisan 2007, Yıl:2, Sayı:13-14, S.21-32.
F99.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmesi Uygulaması -1-’’ Belediye Dergisi, NİSAN-2007, Cilt:14, Sayı:04, S.25-32.
F100.TAMER, Mustafa, ‘’ Norm Kadronun Yönetmelikle Yeniden Düzenlenmesi-2-’ Mahalli İdareler Dergisi, NİSAN- 2007, Sayı:153, S.19-40.
F101.TAMER, Mustafa, ‘’ Belediyelerde Stratejik Planlama, Performans Programı, Analitik Bütçe ve Faaliyet Raporu İlişkisi III ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, NİSAN-2007, Sayı:4, S.3-6.
F102.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde görevde Yükselme Uygulamasında Son Durum’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, NİSAN-2007, Cilt:7, Sayı:7 , S.26-36.
F103.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sosyal Denge Sözleşmesi Uygulaması -II-’’ Belediye Dergisi, MAYIS-2007, Cilt:14, Sayı:05, S.15-24.
F104.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sözleşmeli Personel Uygulaması -II-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 NİSAN-15 MAYIS 2007, Yıl:1, Sayı:10, S.39-58.
F105.TAMER, Mustafa, ‘’ Türkiye’de Bölge ve Eyalet Valiliği Tartışmaları -I ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MAYIS-2007, Sayı:5, S.3-8.
F106.TAMER, Mustafa, ‘’ Türkiye’de Bölge ve Eyalet Valiliği Tartışmaları -II ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, HAZİRAN-2007, Sayı:6, S.3-9.
F107.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlere İlk Defa Atanacaklara İlişkin Sınav Yönetmeliği ve Danıştay’ın Verdiği İptal Kararından Sonraki Durum’ Mahalli İdareler Dergisi, HAZİRAN- 2007, Sayı:155, S.8-21.
F108.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetim Görevlilerinin Atama ve Derece yükselmesi işlemleri’’ Terazi Dergisi, HAZİRAN-2007, Sayı:10, S.113-125.
F109.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde ve Kamuda İşçilerin İşe Alınması –I- ’’ Belediye Dergisi, TEMMUZ-2007, Cilt:14, Sayı:07, S.19-25.
F110.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İş Kanununun Uygulanması-I-’’ Belediye Dünyası Dergisi, TEMMUZ-2007, Cilt:8, Sayı:7, S.16-32.
F111.TAMER, Mustafa, ‘’ KÖYDES ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Kurulması-I-’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, TEMMUZ-2007, Cilt:12, Sayı:7, S.3-7.
F112.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde ve Kamuda İşçilerin İşe Alınması –II- ’’ Belediye Dergisi, AĞUSTOS-2007, Cilt:14, Sayı:08, S.29-36.
F113.TAMER, Mustafa, ‘’ KÖYDES ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Kurulması-II-’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, AĞUSTOS-2007, Cilt:12, Sayı:8, S.3-9.
F114.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdareleri ve Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesinin Yapılması İşlemleri ’ Mahalli İdareler Dergisi, AĞUSTOS- 2007, Sayı:157, S.31-46.
F115.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İş Kanununun Uygulanması-II-’’ Belediye Dünyası Dergisi, AĞUSTOS-2007, Cilt:8, Sayı:8, S.3-16.
F116.TAMER, Mustafa, ‘’ Türkiye’de Bölge Örgütlenmesi, Bölge ve Eyalet Valiliği Konusunda Öneriler ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, AĞUSTOS-2007, Sayı:8, S.3-9.
F117.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler Yönünden E-Devlet Projesi ve İnternet Kanunu’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, EYLÜL-2007, Cilt:7, Sayı:12 , S.38-45.
F118.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde En Son Haliyle Norm Kadro Uygulaması -1-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 AĞUSTOS-15 EYLÜL 2007, Yıl:2, Sayı:14, S.42-60.
F119.TAMER, Mustafa, ‘’ İtfaiyenin Mesleğe Giriş ve Görevde Yükselme Sınavlarında Son Durum ’’ Mevzuatlarla Yerel Yönetim Dergisi, Ekim 2007, Yıl:2, Sayı:16, S.30-41.
F20.TAMER, Mustafa, ‘’ En Son Duruma Göre Belediye Zabıta ve İtfaiyesinin Mesleğe Giriş ve Görevde Yükselme Sınavları’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, EKİM-2007, Cilt:12, Sayı:10, S.10-22.
F121.TAMER, Mustafa, ‘’ Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkındaki Uygulamalar ’’ Terazi Dergisi, KASIM-2007, Sayı:15, S.83-99.
F122.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdaresi ve Yakalanan Kaçak Petrole İlişkin İkramiye Verilmesi –I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, EKİM- 2007, Sayı:10, S.26-31.
F123.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması ’’ Belediye Dergisi, KASIM- 2007, Cilt:14, Sayı:11, S.31-41.
F124.TAMER, Mustafa, ‘’Yeni Düzenlemelerin Işığında İl Özel İdarelerinin İmar Yetkileri ve Köylerin Durumu’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, KASIM-2007, Cilt:8, Sayı:2 , S.11-19.
F125.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde En Son Haliyle Norm Kadro Uygulaması -II-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 EYLÜL-15 EKİM- 2007, Yıl:2, Sayı:15, S.39-59.
F126.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdareleri Açısından Kaçak Petrolün Yakalanması Sonrasında Yapılacak İşlemler’’ Belediye Dünyası Dergisi, KASIM-2007, Cilt:8, Sayı:11, S.20-30.
F127.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve İnternet Ortamında Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ Mahalli İdareler Dergisi, KASIM- 2007, Sayı:160, S.18-31.
F128.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdaresi ve Yakalanan Kaçak Petrole İlişkin İkramiye Verilmesi –II-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, ARALIK- 2007, Sayı:12, S.8-13.
F129.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi’’ Mahalli İdareler Dergisi, ARALIK- 2007, Sayı:161, S.10-20.
F130.TAMER, Mustafa, ‘’ İnternet Salonlarında Artık Belediyelerin Yanında Mülki İdare Amirlerinden de Ruhsat Alınacak ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, ARALIK- 2007, Sayı:716 , S.12-21.
F131.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdareleri ve Madencilik Faaliyetleri İzinleri-I-’’ Belediye Dünyası Dergisi, ARALIK-2007, Cilt:8, Sayı:12, S.30-39.
F132.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdareleri ve Maden Kanununun Getirdiği Yeni Hükümler’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 KASIM 2007-15 OCAK 2008, Yıl:2, Sayı:17-18, S.39-59.
F133.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri’’ Terazi Dergisi, MART-2008, Sayı:19, S.167-179.
F134.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Gönüllü Katılım ve Karabük Örneği’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 ŞUBAT -15 MART 2008, Yıl:2, Sayı:20, S.39-53.
F135.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinin Karar Organı: İl Genel Meclisi’’ Mahalli İdareler Dergisi, MART- 2008, Sayı:164, S.32-48.
F136.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdaresi Zabıtası’’ Kurulmalıdır’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, MART-2008, Cilt:13, Sayı:3, S.3-10.
F137.TAMER, Mustafa, ‘’ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Bütçe ve Mali Hükümler-I-’’ Belediye Dünyası Dergisi, NİSAN-2008, Cilt:9, Sayı:4, S.27-35.
F138.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Jeotermal’’ Mahalli İdareler Dergisi, NİSAN- 2008, Sayı:165, S.14-33.
F139.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri’’ Terazi Dergisi, MART-2008, Sayı:19, S.167-179
F140.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri’’ Terazi Dergisi, MART-2008, Sayı:19, S.167-179.
F141.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinin Görevleri, Organları ve Teşkilatı’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MAYIS- 2008, Yıl.2 Sayı:5, S.10-22.
F142.TAMER, Mustafa, ‘’ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Bütçe ve Mali Hükümler-II-’’ Belediye Dünyası Dergisi, MAYIS-2008, Cilt:9, Sayı:5, S.16-21.
F143.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler Bütçelerinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 NİSAN -15 MAYIS 2008, Yıl:2, Sayı:22, S.39-51.
F144.TAMER, Mustafa, ‘’Belediyelerde Sosyal Denge Sözleşmesi ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, MAYIS- 2008, Sayı:721 , S.19-23.
F145.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, HAZİRAN-2008, Cilt:8, Sayı:9 , S.3-12.
F146.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Jeotermal Kaynakların Durumu’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, HAZİRAN-2008, Cilt:13, Sayı:6, S.6-12.
F147.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde Para Cezaları ve İdari Yaptırımlar-I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, TEMMUZ- 2008, Yıl.2 Sayı:7, S.15-21.
F148.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde Para Cezaları ve İdari Yaptırımlar-II’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, AĞUSTOS-2008, Yıl:2, Sayı:8, S.6-10.
F149.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-I-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 HAZİRAN -15 TEMMUZ- 2008, Yıl:2, Sayı:24, S.39-47.
F150.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-II-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 TEMMUZ -15 AĞUSTOS 2008, Yıl:2, Sayı:25, S.39-47.
F151.TAMER, Mustafa, ‘’ Araçların Ağırlık ve Boyut Kontrolleri Hizmetleri ve İl Özel İdareleri’’ Mahalli İdareler Dergisi, TEMMUZ- 2008, Sayı:168, S.52-59.
F152.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-III-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 AĞUSTOS -15 EYLÜL 2008, Yıl:2, Sayı:26, S.39-48.
F153.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü’’ Mahalli İdareler Dergisi, AĞUSTOS- 2008, Sayı:169, S.40-53.
F154.TAMER, Mustafa, ‘’Belediyeler ve Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması İşletilmesi ve Kontrolü ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, AĞUSTOS- 2008, Sayı:724 , S.19-23.
F155.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Maden Kanunun da 1 (A) Grubu Madenlerin Durumu’’ Belediye Dünyası Dergisi, AĞUSTOS-2008, Cilt:9, Sayı:8, S.16-24.
F156.TAMER, Mustafa, ‘’ 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Kaymakamlar ve İlçe Özel İdarelerinin Durumu’’ Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, AĞUSTOS-2008, Cilt:13, Sayı:8, S.20-25.
F157.TAMER, Mustafa, ‘’ İl Özel İdarelerinde Para Cezaları ve İdari Yaptırımlar-III’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, EYLÜL-2008, Yıl:2, Sayı:9, S.20-24.
F158.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-4-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 EYLÜL -15 EKİM 2008, Yıl:3, Sayı:27, S.39-48.
F159.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Kaplıcaların Durumu’’ Belediye Dünyası Dergisi, EKİM-2008, Cilt:9, Sayı:10, S.3-16.
F160.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Petrol Piyasasında Lisans Uygulaması’’ Mahalli İdareler Dergisi, EKİM- 2008, Sayı:171, S.29-41.
F161.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimlerde İçmesuyu Elde Edilen Yüzeysel Suların Kalitesinin Belirlenmesi ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, EKİM- 2008, Sayı:726 , S.21-24.
F162.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-5-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 EKİM -15 KASIM 2008, Yıl:3, Sayı:28, S.39-51.
F163.TAMER, Mustafa, ‘’ En Son Düzenlemeler Işığında Çevre Düzeni Planları ve Yerel Yönetimler ’’ Belediye Dünyası Dergisi, KASIM-2008, Cilt:9, Sayı:11, S.16-31.
F164.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-6-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 KASIM-15 ARALIK 2008, Yıl:3, Sayı:29, S.5-45.
F165.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimlerde Mali Yılbaşında Performans Programının Uygulanması ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, ARALIK- 2008, Sayı:728 , S.24-32.
F166.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve İskan Kanunu’nun Uygulaması’’ Mahalli İdareler Dergisi, ARALIK- 2008-OCAK-2009, Sayı:173, S.57-68.
F167.TAMER, Mustafa, ‘’ Kapatılmak İstenilen Belediyeler Hakkında Verilen Yüksek Yargı Kararları ve Son Durum-1-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, OCAK_ŞUBAT-2009, Cilt:3, Sayı:1-2, S.24-29.
F168.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve Madenler İle Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırılması’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, ŞUBAT-2009), Cilt:9, Sayı:5 , S.40-47.
F169.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Çalışmaları ’’ Belediye Dünyası Dergisi, ŞUBAT-2009, Cilt:10, Sayı:02, S.16-32.
F170.TAMER, Mustafa, ‘’ Kapatılmak İstenilen Belediyeler Hakkında Verilen Yüksek Yargı Kararları ve Son Durum-II-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MART_NİSAN-2009, Cilt:3, Sayı:3-4, S.23-35.
F171.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-7-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 ARALIK-2008-15 OCAK 2009, Yıl:3, Sayı:30, S.39-44.
F172.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-8-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 OCAK-15 ŞUBAT 2009, Yıl:3, Sayı:31, S.39-47.
F173.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-9-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 ŞUBAT-15 MART 2009, Yıl:3, Sayı:31, S.39-43.
F174.TAMER, Mustafa, ‘’ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-10-’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 NİSAN-15 MAYIS 2009, Yıl:3, Sayı:34, S.39-48.
F175.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve Doğal Gaz Piyasası ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MAYIS-2009, Cilt:3, Sayı:5, S.18-33.
F176.TAMER, Mustafa, ‘’ Doğal Gaz Piyasasında Lisans Uygulaması ve Yerel Yönetimler’’ Belediye Dünyası Dergisi, HAZİRAN-2009, Cilt:10, Sayı:06, S.16-29.
F177.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler Açısından Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesislerinin Ruhsatlandırılması’’ Belediye Dünyası Dergisi, AĞUSTOS-2009, Cilt:10, Sayı:08, S.16-23.
F178.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve Yeraltı ve Kaynak Suları’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, AĞUSTOS-2009), Cilt:9, Sayı:11 , S.42-53.
F179.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve Doğal Mineralli Sular ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, AĞUSTOS-2009, Cilt:3, Sayı:8, S.03-18.
F180.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Hukuki Olarak Düzenlenmesi ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, EYLÜL-2009, Cilt:3, Sayı:9, S.03-14.
F181.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve LPG Oto İkmal İstasyonları’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, EKİM-2009, Cilt:10, Sayı:1 , S.32-39.
F182.TAMER, Mustafa, ‘’ Biyoyakıt Uygulaması ve Mevzuatı’’ Belediye Dünyası Dergisi, EKİM-2009, Cilt:10, Sayı:10, S.48-57.
F183.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Görev Yetki ve Sorumlulukları-1-’’ Belediye Dünyası Dergisi, ARALIK-2009, Cilt:10, Sayı:12, S.48-57.
F184.TAMER, Mustafa, ‘’Belediye Zabıtasının Görev Yetki ve Sorumlulukları-II-’’ Belediye Dünyası Dergisi, OCAK-2010, Cilt:11, Sayı:01, S.03-16.
F185.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimler ve Merkezi Sınav-ÖSYM-KPSS’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 OCAK-15 ŞUBAT 2010, Yıl:4, Sayı:43, S.41-77.
F186.TAMER, Mustafa, ‘’Yeni Yönetmelik ve Yerel Yönetimlerde Görevde Yükselme ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, ARALIK-2009, Cilt:3, Sayı:12, S.10-27.
F187.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Mal Bildirimi ’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, ŞUBAT-2010, Cilt:4, Sayı:2, S.3-8.
F188.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İşçilerin İşe Alınması’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 MART-15 NİSAN 2010, Yıl:4, Sayı:45, S.41-56.
F189.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Geçici İşçi Çalıştırmada Son Durum –I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, MART-2010, Cilt:4, Sayı:3, S.3-9.
F190.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Geçici İşçi Çalıştırmada Son Durum –II-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, NİSAN-2010, Cilt:4, Sayı:4, S.3-11.
F191.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Aday Memurların Yetiştirilmesi’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 EKİM-15 KASIM 2010, Yıl:5, Sayı:52, S.41-54.
F192.TAMER, Mustafa, ‘’ Son Yargı Kararları ve İçişleri Bakanlığı Görüşleri Doğrultusunda Yerel Yönetimlerde Gayrisıhhî Müesseseler ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, ARALIK- 2009, Sayı:740-741 , S.26-39.
F193.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimler ve Memurların Vekalet Görevi’’ Belediye Dünyası Dergisi, AĞUSTOS-2010, Cilt:11, Sayı:08, S.18-34.
F194.TAMER, Mustafa, ‘’Yerel Yönetimlerde Fazla Mesai Uygulaması’’ İdari ve Mali Mevzuat Dergisi, EYLÜL-2010, Cilt:10, Sayı:12 , S.15-19.
F195.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde Sözleşmeli Personel Uygulaması’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 AĞUSTOS-15 EYLÜL 2010, Yıl:4, Sayı:50, S.41-59.
F196.TAMER, Mustafa, ‘’Köylerde ve Plansız Alanlarda İmar-I-’’ Belediye Dünyası Dergisi, EKİM-2010, Cilt:11, Sayı:10, S.18-36.
F197.TAMER, Mustafa, ‘’ Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’’ Mahalli İdareler Dergisi, KASIM- 2010, Sayı:195, S.28-39.
F198.TAMER, Mustafa, ‘’Köylerde ve Plansız Alanlarda İmar–II’’ Belediye Dünyası Dergisi, KASIM-2010, Cilt:11, Sayı:11, S.18-23
F199.TAMER, Mustafa, ‘’ Birliklerde ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde İhale Süreci’’ DERGİ-DEN Mevzuat Takip Sistemi Dergisi,15 KASIM-15 ARALIK 2010, Yıl:5, Sayı:53, S.41-59.
F200.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ’’ İller ve Belediyeler Dergisi, EKİM-KASIM-ARALIK- 2010, Sayı:750-751 -752, S.24-28.
F201.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetim Memurları ve Çeşitli Sosyal Yardımları–I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, EYLÜL-2010, Cilt:4, Sayı:9, S.3-7.
F202.TAMER, Mustafa, ‘’ Yerel Yönetim Memurları ve Çeşitli Sosyal Yardımları–II-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, EKİM-2010, Cilt:4, Sayı:9, S.3-11.
F203.TAMER, Mustafa, ‘’ Köylerin Altyapısının Desteklenmesi KÖYDES ve BELDES-I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, KASIM-2010, Cilt:4, Sayı:11, S.3-8.
F204.TAMER, Mustafa, ‘’ Köylerin Altyapısının Desteklenmesi KÖYDES ve BELDES-I-’’ Mahalli İdarelere Hizmet Dergisi, ARALIK-2010, Cilt:4, Sayı:12, S.3-11.
F205.TAMER, Mustafa, ‘’ Ağrı Dağı Projesi ve Iğdır Ekonomisi’’ Iğdır Neler İstiyor Kitabı, Ankara-2010, Sh.88-97.
F206.TAMER, Mustafa,’’Çakıt Projesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Özel ve Genel Sorunlar ile Bunlara Getirilmesi Gereken Çözüm Yolları I ’’Niğde’nin Sesi Gazetesi,Yıl: 31, Sayı:8528, 5 Ekim 1984 Cuma, Sh. I,
F207.TAMER, Mustafa,’’Çakıt Projesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Özel ve Genel Sorunlar ile Bunlara Getirilmesi Gereken Çözüm Yolları II ’’ Niğde’nin Sesi Gazetesi,Yıl: 31, Sayı:8529,6 Ekim 1984 Cumartesi, Sh. 1,
F208.TAMER, Mustafa,’’Çakıt Projesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Özel ve Genel Sorunlar ile Bunlara Getirilmesi Gereken Çözüm Yolları III ’’Niğde’nin Sesi Gazetesi,Yıl: 31, Sayı:8530,8 Ekim 1984 Pazartesi, Sh. 1,
F209.TAMER, Mustafa,’’Başlarken’’(Başyazı)Gençliğin Sesi Gazetesi,Yıl:1, Sayı:1, 04.03.1985, S1,
F210.TAMER, Mustafa’’Gençlerle Beraber’’(Başyazı)Gençliğin Sesi Gazetesi,Yıl:1, Sayı:2, 01.04.1985, S1,
F211.TAMER, Mustafa’’Dönem Sonu’’(Başyazı)Gençliğin Sesi Gazetesi,Yıl:1, Sayı:3, 01.05.1985, S1,
F212.TAMER, Mustafa, ‘’İzmir’e Özel Üniversite Şart’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:9 ,17 Mayıs1999 Pazartesi, S 4.,
F213.TAMER., Mustafa, ‘’Başlarken’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:10 ,7 Haziran1999 Pazartesi, S.7.
F214.TAMER., Mustafa, ‘’İzmir’deki Kültür Yatırımları’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:11 ,1Temmuz1999 Perşembe, S.7.,
F215.TAMER., Mustafa, ‘’İnanç Turizmi’’ Çağdaş Karşıyaka Gazetesi, Yıl:1, Sayı:11 ,6 Temmuz1999 Salı, S.2.,
F216.TAMER, Mustafa, ‘’İzmir’de Turizm’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:12,1Ağustos1999 Pazar, S.7.
F217.TAMER, Mustafa, ‘’Rakamlarla İzmir Milli Eğitim Yatırımları’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:13, 1Eylül1999 Çarşamba, S.7
F218.TAMER, Mustafa, ‘’Okumama Hastalığı’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:14, 1Ekim1999 Cuma, S.7,
F219.TAMER., Mustafa, ‘’Özel Üniversite Fakiri İzmir’’ Zirve Gazetesi, Yıl:1, Sayı:15 ,15 Ekim1999 Çarşamba,
F220.TAMER, Mustafa, ‘’Kültür Varlıklarının Korunması’’ Gazete Ege, ,18 Temmuz 1999 Pazar, S.15.
F221.TAMER, Mustafa, ‘’İzmir’de Atatürk Evleri ve Kültür Yatırımları’’ Gazete Ege, ,Temmuz 1999 ,
F222.TAMER, Mustafa, ‘’Doğalgaz’’ Gazete Ege, ,21 Ağustos 1999 Cumartesi, S.7.
F223.TAMER , Mustafa, ‘’Kemeraltı’’ Gazete Ege, Eylül1999,
F224.TAMER., Mustafa, ‘’İzmir Şehir Turu’’ Gazete Ege, Eylül 1999 ,
F225.TAMER., Mustafa, ‘’Türkiye’de Taşra Örgütünün Örgütlenme Esasları ’’ Kızılırmak Gazetesi, 2 Nisan 2007, 9 Nisan 2007, 16 Nisan 2007, 23 Nisan 2007 , 30 Nisan 2007 , S.3.,
F226.TAMER., Mustafa, ‘’ İzmir Tanıtma Vakfı (İZTAV) Nerede’’ Balkan Günlüğü Gazetesi, 31 Mayıs 2008, S.8.,
F227.TAMER., Mustafa, ‘’ İnanç Turizminin başkenti İzmir -1 – (İnanç Turizminde Neden İzmir)’’Balkan Günlüğü Gazetesi, 27 Aralık 2009, S.3.,
F228.TAMER., Mustafa, ‘’ İnanç Turizminin başkenti İzmir -II- ( İzmir’in İnanç Turizmindeki Yeri )’’Balkan Günlüğü Gazetesi, 31 Ocak 2010, S.3.,
F229.TAMER., Mustafa, ‘’ İnanç Turizminin başkenti İzmir -III (Türkiye’de İnanç Turizmi Merkezleri)’’Balkan Günlüğü Gazetesi, 16 Mart 2010, S.3.,
F230.TAMER., Mustafa, ‘’ İnanç Turizminin başkenti İzmir -1V’ ‘’Hayim PALAÇİ ve Pırlanta Üçgeni’’’Balkan Günlüğü Gazetesi, 5 Ağustos 2010 2009, S.3.,
F231.TAMER., Mustafa, ‘’ İnanç Turizminin başkenti İzmir -V’’ (İzmir-Ödemiş –Bozdağ Kayak Merkezi ) Balkan Günlüğü Gazetesi, 23 Ocak 2011, S.3.,
F232.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-1-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1514, 21 şubat 2008, S.6.,
F233.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-2-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1515, 22 şubat 2008, S.5.,
F234.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-3-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1516, 23 şubat 2008, S.5.,
F235.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-4-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1517, 25 şubat 2008, S.5.,
F236.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-5-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1518, 26 şubat 2008, S.5.,
F237.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-6-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1519, 27 şubat 2008, S.5.,
F238.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-7-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1520, 28 şubat 2008, S.5.,
F239.TAMER., Mustafa, ‘’ Bolkar Dağı Sevdası-7-’’ Niğde Anadolu Gazetesi, Yıl:5 Sayı: 1520, 28 şubat 2008, S.5.
F240.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -1-(GİRİŞ)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F241. TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi 2’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F242.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -3-’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F243.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -4- (Altyapı Projeleri) ’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.
F244.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -5- (Palandöken Ağaçlandırması) ’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F245.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -6- (Tesislerin Özelleştirilmesi)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F246. TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -7-(Projelerin Yapılması)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F247. TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -8- (Palandöken’in Avantajı) (’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F248.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -10- ( Projenin Teknik Özellikleri)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.
F249.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -11- ( Projeden Beklenilen Faydalar)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F251.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -12- (ERÇİMSAN’ın Kuruluşunda Unutulan Gerçekler)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F252.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -13- (2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları -13)’’Palandöken Gazetesi, 2 Ağustos 2010, S.3.,
F253.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken Kış Turizmi -14- (2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları -14)’’Palandöken Gazetesi, 17 Ocak 2011, S.3.,
F254.TAMER., Mustafa, ‘’ Ulukışla Ambleminin Ortaya Çıkışı’’ Niğdemiz Dergisi, Sayı:88, Ağustos 2013 , S.4-8.,
F255.TAMER., Mustafa, ‘’ Palandöken’de Tamer’in İmzası Var’’ Erzurum Gazetesi, 14 Ocak 2008, S.12.,
F256.TAMER., Mustafa, ‘’Atatürkü Sevmek İcraatla Olur’’ Erzurum Haber, 2 Şubat 2009 , S.8.,
F257.TAMER., Mustafa, ‘’ IĞDIR’DA’’Sevdamız Ağrı Dağı’’ SLOGANI ÇÖKMÜŞ’’ Siyasalbirikim, 31 Mayıs 2008,
F258.TAMER., Mustafa, ‘’ Iğdır’da Vali Yolunun Ortaya Çıkışı’’ Siyasalbirikim, 13 Ağustos 2008 00:09
F259.TAMER., Mustafa, ‘’ Kitaplar ve Okuma Alışkanlığımız’’ ’’ Yuzdeyuzhaber, 23 Nisan 2011,
F260.TAMER., Mustafa, ‘’ Değişme ve Gelişmeler Karşısında Türkiye’’ Yuzdeyuzhaber, 25 Mart 2011,
F261.TAMER., Mustafa, ‘’ İzmir Şehir Turu’’ Balkan Günlüğü Gazetesi, 21 Mayıs 2008, S.8.,
F262.TAMER., Mustafa, ‘’ ‘’Üniversite Fakiri İzmir Ve Buçuklu Üniversite Tartışması’’ Yine Gündemde’’ Balkan Günlüğü Gazetesi, 2 Ekim 2010, s.7
F263.TAMER., Mustafa, ‘’ ‘’ Bir Şehrin İlk Kaymakamı Olmanın Gururu ‘’Kovancılar’’’’ Bizimharput Gazetesi , 22 Ocak 2010,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Mustafa TAMER Kimdir?
1958 yılında Sivas iline bağlı Şarkışla İlçesi”nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu”nda (1965-1970) ve Şarkışla…
Sosyal Ağlar
Beni sosyal ağlardan takip ederek hakkımda daha çok bilgi bulabilir ve daha fazla güncel bilgi alabilirsiniz.
İletişim