İzmir’de kurulu bulunan Ege Teknoloji Vakfı (EGETEK) in durumu hakkında size bilgi sunmak arzusundayım.

                Daha önce İzmir‘in önde gelen işadamları tarafından kurulan Ege Teknoloji Vakfı uzun zamandan beri  aktif faaliyet göstermeden atıl olarak durmakta idi. Izmir Çeşme -Urla Seferihisar ilçelerinide kapsayan teknokent kurulması çalışmalarını yürüten ve 1980 li yıllarda son aşamasına gelen ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa   ve birçok batılı ülkeler ve bilişim firmaları tarafından da desteklenen  çalışmalar maalesef o zamanki konjonktür ve bazı sebeplerden dolayı gerçekleşememiştir.

                 Bugün bu vakfın kurucularının çoğu belli bir yaşın üzerinde olduklarından ve aktif iş yaşamından çekildiklerinden icrai nitelikte çalışmalar yapılamamıştır.

                  Halbuki ”teknoloji” kavramı ”günümüzün yükselen değeridir” ve gelecekte önemini dahada artıracaktır.

                  Bilindiği gibi Izmir ilinin gelişme vizyonunda ve stratejisinde ”Teknoloji Kenti Izmir”  kavramına sık sık vurgu yapılmakta  ve teknokentler kurulması ana hadefler arasında yer almış bulunmaktadır. Bunu konu devletin en üst zirvesi düzeyinde her defasında dile getirilmekte ve ortaya konulan stratejik belgelerde yer almaktadır.

              Sonuçta; Kalifornia Silikon Vadisi (105,000 hektar) ve Fransa Sophia Antipolis (20,000 hektar) gibi bir benzerinin bu projede oluşturulması amaçlanmış, ama teşebbüs yarım kalmış ve halada beklemektedir.

               İzmir, otomobil ile 2 saatlık mesafede, 20 milyon nüfusu ile,
Ege Bölgesinde 30’a yakın Üniversite ve bunlara bağlı çok sayıda yüksek okul,  meslek yüksek okulu,  Enstitü vs ile birlikte bir OSB Metropolüdür. Ege Bölgesi‘ni bir bütün olarak düşünmek lazımdır
. Doğru dürüst bir patent veya yüksek teknolojik hiçbir şey üretilmemektedir. Bu sadece sinerji eksikliğinden meydana gelmektedir. Buna dur diyebilecek bir anlayış gecikmektedir.

               Öte yandan;   yaşam , çalışma  ,öğrenme ve  tatil  aynı yörede olursa yaratıcı ortamın ilk şartı gerçekleşir. Teknoloji ulusal sınır tanımaz ve evrenseldir Teknoloji üssü haline gelmiş ülkelerde; yaşam, çalışma, öğrenme, tatil ihtiyaçlarını tatmin eden modern ve kaliteli yaşam biçimi bu yörede başlamış olup, Dünyanın en mühim insanlarını buraya çekmekte devam etmektedir.     

               Bilindiği gibi; Türkiye‘de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde  Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe konulan  5 Yıllık Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) ve uygulanan Yıllık Eylem Planlarının incelenmesi sonucunda  UBTYS 2011-2016 Vizyonu olarak “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye.” doğrultusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

            İşte; Ülkemizde ve Ege Bölgesi’nde bu amaç ve stratejiler doğrultusunda   bilim, teknoloji ve yenilik faaliyetleriyle ilgili çalışmalar vakıf tarafından gerçekleştirilebilir.

             Böylece; kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacının gerçekleştirilmesi gerekir.  Bunun için  teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren bir vakıf olmak durumundayız.

               “Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için referans ve kapasite oluşturma faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak gerekir. Bilginin ve araştırma sonuçlarının teknoloji ve inovasyon yolu ile ticarileşerek yüksek katma değer içeren ürün ve hizmetlere dönüşmesine ve yenilikçi orta büyüklükteki sanayi işletmeleri ile araştırma kurumlarından çıkan teknoloji girişimciliğine destek olunması kaçınılmazdır.

               Bu gayeler doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi ve aksamadan devamının sağlanması büyük önem taşımaktadır.Bu çalışmaların özel sektör ve sivil toplum ayağınıda söz konusu böyle bir vakfın yapabileceği ortadadır.

                Buna örnek olarak vaktiyle Izmir Vali Yardımcılığım döneminde kurmuş olduğumuz ve ilk başkanlığını yürüttüğüm Izmir Tanıtma Vakfı(İZTAV) ve ona bağlı olarak kurulan Izmir Convention And Visitors Bureau’nu bugün Izmir Turizminin Kurtarıcısı durumuna gelmiştir.

               Ayrıca İzmir’de kendi adımla kurmuş olduğum Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı’da halen Bornova’da faaliyetini yürütmekte ve kız çocuklarının okutulması konusunda önemli başarılar elde etmiş durumdadır.

               Netice itibariyle;  İdarecilik hayatım boyunca;  buna benzer çok sayıda vakfın kurulmasına önayak oldum ve vakıflar konusunda adeta uzmanlaştım diyebilirim.

               Bunun gibi Ege Teknoloji Vakfı’da bu doğrultuda çalışmalara sahiplenmek ve devamlılığını sağlamak açısından önemli roller üstlenebilecektir.

                Ege Teknoloji Vakfı’nın Başkanlığını Sancar Maruflu   yürütmüş ve Işadamı Ergun Özakat ve diğer yönetim kurulu üyeleri vakfı kapatmak yerine çalıştırabilecek yeni bir ekibe  devretmek istemişlerdir. .

                 İsminde ”Ege” ve ”Teknoloji” kelimelerinin yer aldığı bir vakfın kapanmasına seyirci kalmak kabul edilebilir bir durum değildir. Vakfın mütevelli heyet üyeleri işlemeyen söz konusu vakfın kapatılması yerine; daha önceki vakıflarla olan ilgim ve bilgi birikimimi bildiklerinden benim önderliğimde söz konusu vakfı devralmamız ve çalışmaları istenilen şekilde yürütmemizin rica edilmesi üzerine bunun olabileceği düşüncesi ile böyle bir girişime teşebbüs etmiş bulunuyoruz. Bu yönde bir yönetim oluşturulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Vakfa kurumsal kimlik kaznadırma çalışmalarımız devem etmektedir.

                Böyle bir vakfın tek başına değil; kuvvetli bir ekip vasıtası ile yürüyebileceği ortadadır.

                Hal böyle olunca; Izmir’de kendi alanındaki bilgi, ilgi ve tecrübeleri ve teknolojiye olan yatkınlıkları olanların  böyle bir çalışma içerisinde yer alması veya destek vermesi çok önemlidir.

                    Şüphesiz ki böyle bir vakıf en başta;  tek yanlı siyasi ve ideolojik yaklaşımlara kapalı, gelişme ve değişimlere açık- tarafsız ve bilimsel ve teknik bir vakıf olmalıdır.

                   Çabalarımız bu yönde olacaktır

                  İlgilenenlerin bizimle iletişime geçmesini diliyoruz.

                  Saygılarımızla ,              

 

                                                                                                         Doç. Dr. Mustafa Tamer

                                                                                                                           Vali

 

                                                                                                              Egetek Vakfı Başkanı

Mustafa TAMER Kimdir?

Vali Doç. Dr. Mustafa TAMER’in ”Mülki İdare Amiri Mustafa TAMER ” ve ”Bilim Adamı Mustafa TAMER” olarak iki yönlü mesleki kariyeri bulunmaktadır.

1958 yılında Sivas iline bağlı Şarkışla İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu’nda ve Şarkışla Ortaokulu’nda…

Vakıf Çalışmaları
İletişim